סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א'

תואר: 
שנה: 

                                          

 

סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א'

93-011-20

גב' מורן שמש-עירון

תשפ"א

 

אתר הקורס באינטרנט:    http://lemida.biu.ac.il

 

  1. מטרות הקורס:

 

1. הקניית ידע תיאורטי בתכנון, ביצוע  וניתוח מחקר מדעי לכל שלביו.

2. לימוד שיטות סטטיסטיות לניתוח נתוני מחקר והסקת מסקנות.   

הקורס מורכב מ-4 הרצאות פרונטאליות בסמסטר, ושיעורי תרגול המלווים למידה מתוקשבת עצמאית.

 

ב. תוכן הקורס:

   

הנושא

התוכן

1.   מבוא

המחקר הכמותי במדעי החברה

2.   משתנים

סולמות מדידה

3.   שכיחויות

טבלה חד ממדית

4.   גרפים

עוגה; מוטות bar ; histogram

5.   מדדי מרכז

שכיח חציון ממוצע

6.  מדדי פיזור

טווח  שונות סטיית תקן

7.  מדדים למיקום יחסי של היחיד

דירוג אחוזוני ציון תקן

8.  התפלגות נורמאלית

חישובי שטחים תחת העקומה

9. SPSS

קריאת דפי פלט לכל המדדים

 

 

  1. חובות הקורס:

 

אין ידע מוקדם נדרש.

 

מרכיבי הציון:

 

1. מבחן סמסטר - 100%

 

כיצד ללמוד (המלצות)

 

לכל יחידה מבנה דומה:

  • טקסטים
  • מצגות שמסכמות את הטקסט
  • תרגול ובו תרגילים עם פתרונות והסברים
  • מבחן לדוגמה עם הסברים

רצוי להתחיל את הלמידה מהטקסטים המציגים את המידע הבסיסי, לאחר מכן לעבור למצגת המלווה אותו. בשלב האחרון לתרגל – את התרגילים המלווים בפתרונות והסברים והן את המבחנים לדוגמה המלווים גם הם בפתרונות והסברים.                                                     

 

 

 

                                 

                                                                       בהצלחה!