סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב ב'

תואר: 
שנה: 

 

סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב ב'

93-012-20

גב' מורן שמש-עירון

תשפ"א

 

אתר הקורס באינטרנט:    http://hl2.biu.ac.il

 

 1. מטרות הקורס:

 

1. הקניית ידע תיאורטי בתכנון, ביצוע  וניתוח מחקר מדעי לכל שלביו.

2. לימוד שיטות סטטיסטיות לניתוח נתוני מחקר והסקת מסקנות.   

הקורס מורכב מ-4 הרצאות פרונטאליות בסמסטר, ושיעורי תרגול המלווים למידה מתוקשבת עצמאית.

 

 1. תוכן הקורס:

 

הנושא

התוכן

 1. תהליך ההסקה הסטטיסטית

מובהקות

 1. מתאם

מתאם פירסון וספירמן

 1. מבחן חי בריבוע

טבלת שכיחויות דו מימדית

 1. מבחני t

T למדגמים בלתי תלויים, T למדגמים מזווגים

 1. ANOVA

ניתוח שונות חד כיוונית, שונות מודל ושונות טעות

 1. SPSS

קריאת דפי פלט לכל המדדים

 

   

 

 1. חובות הקורס:

 

אין ידע מוקדם נדרש.

 

 

מרכיבי הציון:

 

1. מבחן סמסטר -  100%

 

כיצד ללמוד (המלצות)

 

לכל יחידה מבנה דומה:

 • טקסטים
 • מצגות שמסכמות את הטקסט
 • תרגול ובו תרגילים עם פתרונות והסברים
 • מבחן לדוגמה עם הסברים

רצוי להתחיל את הלמידה מהטקסטים המציגים את המידע הבסיסי, לאחר מכן לעבור למצגת המלווה אותו. בשלב האחרון לתרגל – את התרגילים המלווים בפתרונות והסברים והן את המבחנים לדוגמה המלווים גם הם בפתרונות והסברים.                                                     

 

                           

 

                                                             בהצלחה!