מבוא לפסיכולוגיה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                          

תאריך עדכון: אוגוסט 2020

שם הקורס:  מבוא לפסיכולוגיה

שם המרצה: ד"ר ענת אשד

סוג הקורס: שיעור

anats@wgalil.ac.il

 

שנת לימודים:  תשפ"א                    סמסטר:  א+ב                           היקף שעות:  2

אתר הקורס באינטרנט:          

 

 1. מטרות הקורס ותוצרי למידה

הקורס נועד לפתח חשיבה מדעית ולהקנות מיומנויות לימוד ומחקר תוך הקניית מושגי יסוד וחשיפה לתכנים נבחרים מתחומים שונים בפסיכולוגיה.

הציפיה היא בתום הקורס הסטודנט יוכל, בין השאר:

 • לתאר את האסכולות השונות בפסיכולוגיה וכיצד כל אסכולה תרמה לתחום.
 • להבין את מסלולי התקשורת בין הנוירונים ובתוכם.
 • לסקור את הקיבולת והמגבלות של חישה אנושית.
 • לתאר את עקרונות ההתניה הקלאסית וההתניה האופרנטית.
 • להבחין בין סוגי זיכרון שונים, ובין השלבים הנכללים בתהליכי זיכרון.
 • להכיר את רכיבי הרגשות הבסיסיים ואת התיאוריות העיקריות בתחום זה.
 • להבין תיאוריות וסוגים של מניעים.
 • להבחין בין שלבים התפתחותיים בסוגי התפתחות שונים.

 

 1. תוכן הקורס:

 

רציונל ונושאים: הקורס מהווה סקירה של תחומי הפסיכולוגיה, יסודותיה ושימושיה, ובו נחשפים הסטודנטים לתיאוריות ולממצאי מחקרים בנושאים כגון יסודות פיזיולוגיים של הפסיכולוגיה, חישה ותפיסה, למידה, זיכרון, רגשות, מוטיבציה והתפתחות.

מהלך השיעורים: השיעורים יתנהלו בליווי מצגות, המועלות לאתר הקורס, לנוחיות הסטודנטים. כמו כן בקורס יוקרנו מספר סרטים להמחשת חלק מנושאי הלימוד.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

 1.  

טבע הפסיכולוגיה

פרק 1

 

 1.  

יסודות ביולוגיים

פרק 2

 

 1.  

יסודות ביולוגיים

 

 

 1.  

יסודות ביולוגיים

 

 

 1.  

חישה ותפיסה

פרקים 4+5

 

 1.  

חישה ותפיסה

 

 

 1.  

למידה והתניה

פרק 7

 

 1.  

למידה והתניה

 

 

 1.  

זיכרון

פרק 8

 

 1.  

זיכרון

 

 

 1.  

מוטיבציה

פרק 10

 

 1.  

מוטיבציה

 

 

 1.  

רגש

פרק 11

 

 1.  

רגש

 

 

 1.  

רגש

 

 

 1.  

התפתחות פסיכולוגית

פרק 3

 

 1.  

התפתחות פסיכולוגית

 

 

 1.  

התפתחות פסיכולוגית

 

 

 

 

 

 1. חובות הקורס:

חובות / דרישות / מטלות:

 • בקיאות בחומר הנלמד בכיתה ובביבליוגרפיה ועמידה בבחינה בסוף הסמסטר שתכלול את חומר ההרצאות וספר הקורס.
 • נוכחות של 80% לפחות בהרצאות.

 

 

 1. דרישות קדם: ----
 2. מרכיבי הציון הסופי:

הציון הסופי מורכב משני הציונים הסמסטריאליים; כל אחד 50%. ציון עובר בקורס: 60.

 

 1. ביבליוגרפיה:

          ספר הלימוד (textbooks):

 

Nolen- Hoeksama, S.,  Fredrickson, B. L., Loftus, G. R, & Lutz, C. (2014) Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology, 16th Edition. Wadsworth Cengage Learning.

חומר מחייב למבחנים: חומר ההרצאות והפרקים הרלוונטיים המפורטים לעיל.

 1. שם הקורס באנגלית: Introduction to Psychology