תולדות המחשבה המדינית

תואר: 
שנה: 

אוניברסיטת בר אילן

                                                 

תולדות המחשבה המדינית

ד"ר ניב גולדשטיין

 

ימי ושעות קבלה: ימי שישי, בתיאום מראש

דוא"ל: Nowhereman11@gmail.com

תיאור ומטרת הקורס

המחשבה מדינית היא ההגות האנושית הדנה ומתעמקת בשאלות מדיניות, הקשורות לחיינו הציבוריים והפרטיים, כגון: מהו טבע האדם, וכיצד הוא משפיע על דמותה של המדינה? מה יעודה של המדינה ואילו הן סמכויותיה? מה הוא היחס הראוי לסביבתנו? וכיוצ"ב.
במהלך השנה נבחן את התשובות שסיפקו בולטי ההוגים במהלך ההיסטוריה האנושית לשאלות אלו ולאחרות, החל בההגות היוונית הקלאסית, עבור במחשבת הרנסנס וכלה במחשבה המודרנית בת ימינו.

רשימת קריאה

 

הקדמה ומבוא לקורס

חובה:

זיסר, ברוך. "טבע המחשבה המדינית", בתוך: זיסר, ברוך וצור, דוד (עורכים), המחשבה המדינית: מבחר כתבים, תל אביב: שוקן, 1990, עמ' 7- 19.

 

רשות:

אבינרי, שלמה. "המחשבה המדינית בתחילותיה", בתוך: רשות הרבים: שיחות על מחשבה מדינית. תל אביב: ספרית פועלים, 1995, עמ' 9 – 14.

 

הגות ותרבות פוליטית בעולם העתיק – הפוליס היוונית

סוקרטס

חובה:

אפלטון. "אפולוגיה של סוקרטס", כתבי אפלטון (כרך א'). תל אביב וירושלים: שוקן, 1967, עמ' 206 – 238. (או בתרגומו החדש של ש. בוזגלו: אפלטון. "נאום ההגנה של סוקרטס", בתוך: חייו ומותו של סוקרטס, ידיעות אחרונות: תל אביב, 2001, עמ' 61 – 105).

 

 

אפלטון

חובה:

אפלטון. "פוליטיאה" כתבי אפלטון (כרך ב'). תל אביב וירושלים: שוקן, 1967, עמ' 213 – 220 (צדק, התהוות המדינה, משל האותיות), עמ' 223 – 231 (מעמדות במדינה, חינוך השומרים, צנזורה), עמ' 286-279 (שומרים ואנשי מגן, שקרים מועילים), עמ' 308 – 310 (צדק מהו), עמ' 338 – 342 (מעמד הנשים), עמ' 347 – 352 (אחדות המדינה), עמ' 364  - 366 (שלטון הפילוסוף), עמ' 384 – 386 (משל האונייה), עמ' 421 – 430 (משל המערה והנמשל). להוציא הקטע האחרון (משל המערה) כל הקטעים נמצאים ב: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית: מבחר כתבים. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, עמ' 23 – 51.

 

 

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב: רסלינג, 2008, עמ' 17-9.

 

אבינרי, שלמה. "אפלטון", בתוך:  רשות הרבים: שיחות על מחשבה מדינית. תל אביב: ספרית פועלים, 1995, עמ' 24-15.

 

אריסטו

חובה:

אריסטו. "פוליטיקה", בתוך: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית: מבחר כתבים. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, עמ' 62 – 75. (קיים תרגום חדש בהוצאת "רסלינג" (2009), עמ' 23, 30-27, 66-62, 74-71, 148-134).

 

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב: רסלינג, 2008, עמ' 28-19.

 

אבינרי, שלמה. "אריסטו", בתוך:  רשות הרבים: שיחות על מחשבה מדינית. תל אביב: ספרית פועלים, 1995, עמ' 33-25.

 

ברדלי, אנדרו. "תפיסת המדינה של אריסטו", בתוך: קרן, מיכאל (עורך), תולדות המחשבה המדינית (כרך א'), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2001, עמ' 159 – 213.

 

 

שורשי ההגות הפוליטית המודרנית – מחשבת הרנסנס

ניקולו מקיאבלי

חובה:

מקיאבלי, ניקולו. "הנסיך", בתוך קרן, מיכאל (עורך),  תולדות המחשבה המדינית (כרך א'), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה: 2001, עמ' 419-387. (קיים תרגום חדש בהוצאת דביר-שלם (2008), עמ' 18-5, 45-41, 88-71, 123-114).

 

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב: רסלינג, 2008, עמ' 58-50.

 

אבינרי, שלמה. "מקיאבלי", רשות הרבים - שיחות על מחשבה מדינית. תל אביב: ספרית פועלים, 1995, עמ' 79-71.

 

הגות מדינית בראשית העת החדשה

תומאס הובס

חובה:

הובס, תומאס. "הלוויתן", בתוך: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית: מבחר כתבים. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, עמ' 173 – 213.  

מיקוד החומר הרלבנטי ותרגום חדש בהוצאת שלם (2009), עמ' 100-86, 138-117, 245-222. 

 

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב: רסלינג, 2008, עמ' 73-65.

 

אבינרי, שלמה. "הובס", בתוך:  רשות הרבים: שיחות על מחשבה מדינית. תל אביב: ספרית פועלים, 1995, עמ' 104-96.

 

ראשית ההגות הליברלית

ג'ון לוק

חובה:

לוק, ג'ון. "על הממשל המדיני", בתוך: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, עמ' 214 – 262.

 

 

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב:רסלינג, 2008, עמ' 86-79.

 

אבינרי, שלמה. "לוק", בתוך: רשות הרבים: שיחות על מחשבה מדינית. תל אביב: ספרית פועלים, 1995, עמ' 111-105.

 

לוק, ג'ון. (1990). איגרות על הסבלנות. (י. גולומב (עורך) וי. ברונובסקי (מתרגם)). ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

 

ההגות הליברלית בעידן ההשכלה

 

קארל מרקס

חובה:

מרקס, קרל ואנגלס, פרידריך. "המניפסט הקומוניסטי", בתוך מיכאל קרן (עורך), תולדות המחשבה המדינית, כרך א', רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 25-3.

 

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב:רסלינג, 2008, עמ' 175-165.

 

ג'ון סטיוארט מיל

חובה (שני פריטים)

מיל, ג'ון סטיוארט. על החירות, תל אביב: ספרי עליית הגג; ידיעות אחרונות; ספרי חמד, 2006: עמ' 149-121. [הפרק השלישי - "על האינדיבידואליות"].

 

מיל, ג'ון סטיוארט. על החירות, תל אביב: ספרי עליית הגג; ידיעות אחרונות; ספרי חמד, 2006: עמ' 178-149 (הפרק הרביעי - "על גבולותיה של סמכות החברה על היחיד"].

 

רשות

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב:רסלינג, 2008, עמ' 186-181.

 

הגות מדינית במאה העשרים

פטר קרופוטקין והאנרכיזם

חובה:

קרופוטקין, פטר. בתוך יסעור אברהם (עורך), אנרכיזם: אנתולוגיה, תל אביב: 2004, 117-104.

 

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב:רסלינג, 2008, עמ' 206-203.

 

בניטו מוסוליני והפאשיזם

חובה:

מוסוליני, בניטו. "תורת הפאשיזם", בתוך מיכאל קרן (עורך), תולדות המחשבה המדינית, כרך ב', רעננה: האוניברסיטה הפתוחה: עמ' 235-212.

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב:רסלינג, 2008, עמ' 241-235.

 

ג'ון רולס ו"תיאוריית הצדק"

חובה:

רולס, ג'ון. "תיאוריה של צדק", בתוך מיכאל קרן (עורך), תולדות המחשבה המדינית, כרך ב', רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 505-499.

 

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו (עורכים). חמישים הוגים פוליטיים – מאפלטון עד רולס. תל-אביב:רסלינג, 2008, עמ' 303-299.

 

פיטר סינגר והיחס לסביבה

חובה:

סינגר, פיטר. מוסר הלכה למעשה, מהדורה שנייה, ירושלים: הוצאת י"ל מאגנס, 296-270.

 

רשות:

זיסר, ברוך. על ימין ועל שמאל: אשנב לשיח האידיאולוגי בן-זמננו. ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן, עמ' 339-328.

 

 

דרישות הקורס

חובות הקורס כוללות קריאה של רשימת פריטי החובה, המפנים לספריהם של ההוגים הפוליטיים השונים. קריאת הרשות מורכבת בעיקרה ממקורות משניים, המעניקים רקע נוסף למשנות ההוגים, לצד ניתוח של עיקרי רעיונותיהם.

מרכיבי הציון

הציון הסופי יינתן התאם לציון במבחן סוף השנה. הציון המינימלי כדי לעבור את הקורס בהצלחה הינו 60 במבחן הסופי.

 

המרצה שומר לעצמו את הזכויות להוסיף או לגרוע מחומר הקריאה בהתאם לצרכי הקורס.