פסיכופתולוגיה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                          

תאריך עדכון: אוגוסט 2020

שם הקורס: פסיכופתולוגיה

שם המרצה: ד"ר ענת אשד

סוג הקורס: שיעור+תרגיל

מתרגלות: גב' מורן דוידיאן ודר' מורן בניסטי

שנת לימודים:  תשפ"א                  סמסטר:  א+ב                              היקף שעות:  2 + תרגיל

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 1. מטרות הקורס ותוצרי למידה:

הכרות עם מושגי יסוד בפסיכופתולוגיה והצגה של המגוון הרחב של המצבים הנפשיים הפתולוגיים, אפיוניהם, והדינאמיקה המפעילה אותם, התיאוריות המסבירות אותם ודרכי הטיפול השונות.

בסיום הקורס מצופה כי הסטודנט/ית יוכלו:

 • להכיר את מערכות הסיווג השונות של ההפרעות הנפשיות.
 • לציין קריטריונים לאבחון הפרעות נפשיות שונות.
 • להכיר תיאוריות המסבירות היווצרותן של הפרעות נפשיות.
 • להבחין בין סוגי הטיפול השונים ויעילותם.

 

 1. תוכן הקורס:

נושאי הקורס כוללים מושגי-יסוד והיכרות עם מגוון קטגוריות של הפרעות נפשיות, כפי שהן מופיעות בספרי האבחון. בין הנושאים שיילמדו בקורס: הפרעות חרדה, הפרעות אפקטיביות, הפרעות אישיות, סטיות מיניות, סכיזופרניה והפרעה דלוזיונלית, סמים והתמכרויות, הפרעות אופייניות לילדים ומתבגרים.

 

מהלך השיעורים: השיעורים יתנהלו בליווי מצגות, המועלות לאתר הקורס, לנוחיות הסטודנטים. כמו כן בקורס יוקרנו מספר סרטים להמחשת חלק מנושאי הלימוד. חלק מהנושאים יילמדו במסגרת ההרצאה וחלק מהם במסגרת התרגיל.

 

 

 

 

 

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים(*):

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 1.  

התנהגות נורמלית ואבנורמלית

 

 1.  

התנהגות נורמלית ואבנורמלית

 

 1.  

התנהגות נורמלית ואבנורמלית

 

 1.  

אבחון וסיווג מחלות נפש

 

 1.  

אבחון וסיווג מחלות נפש

 

 1.  

אבחון וסיווג מחלות נפש

 

 1.  

ספקטרום הסכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות

 

 1.  

ספקטרום הסכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות

 

 1.  

ספקטרום הסכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות

 

 1.  

הפרעות חרדה

 

 1.  

הפרעות חרדה

 

 1.  

הפרעות חרדה

 

 1.  

הפרעה אובססיבית קומפולסיבית והפרעות קשורות

 

 1.  

הפרעה אובססיבית קומפולסיבית והפרעות קשורות

 

 1.  

הפרעה אובססיבית קומפולסיבית והפרעות קשורות

 

 1.  

הפרעות דיסוציאטיביות

 

 1.  

הפרעות דיסוציאטיביות

 

 1.  

הפרעות דיסוציאטיביות

 

 1.  

הפרעות אישיות

 

 1.  

הפרעות אישיות

 

 1.  

הפרעות אישיות

 

 1.  

פאראפיליות

 

 1.  

פאראפיליות

 

 1.  

פאראפיליות

 

 

 

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל התרגילים(*):

מס' תרגיל

נושא התרגיל

קריאה נדרשת מתוך רשימת מקורות החובה

1

על בריאות הנפש

אדד, מ' (1973). על בריאות הנפש. ניב המדרשיה, קע"א – קע"ח.

2

על בריאות הנפש

 

3

הפרעות דיכאון

 

4

הפרעות דיכאון

 

5

הפרעות ביפולריות והפרעות קשורות

 

6

הפרעות טראומה והפרעות הקשורות לסטרס

 

7

הפרעות טראומה והפרעות הקשורות לסטרס

 

8

הפרעות תסמינים סומטיים והפרעות קשורות

 

9

הפרעות תסמינים סומטיים והפרעות קשורות

 

10

הפרעות בגיל הילדות וההתבגרות

ויצמן, א' (1997). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש' טיאנו (עורך), פסיכיאטריה של הילד והמתבגר (ע"מ 287-283). תל אביב: דיונון

11

התמכרויות

 

12

התמכרויות

 

 

 

 

(*) הערה: תתכנה חריגות קלות מהסדר המוצג בטבלת ההרצאות והתרגילים.

 

 

 1. דרישות קדם:

 

השלמת הקורס מבוא לפסיכולוגיה

 

 1. חובות/דרישות/מטלות:
 1. נוכחות עקבית חובה בהרצאה ובתרגיל (הגעה בזמן הכרחית).
 2. קריאת חומר ביבליוגרפי רלוונטי (על-פי הכוונת המרצה והמתרגלות).
 3. לימוד עצמי של שלושה מאמרים (פירוט יימסר על ידי המתרגלות בתחילת השנה), עליהם הסטודנטים ייבחנו במסגרת החומר לבחינה.
 4. בחינה בסיום כל סמסטר על החומר הנלמד בהרצאות ובתרגיל ועל חומר הקריאה (כל בחינה מהווה 50% מהציון הסופי).

 

 

 

 1. מרכיבי הציון הסופי:

 

הציון הסופי מורכב מציוני 2 הבחינות (50% כל אחת).

ציון עובר בקורס: 60.

 

 1. ביבליוגרפיה:

ספרי הקורס:

Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2015). Abnormal Psychology: An Integrative Approach (7th Edition). Wadsworth Press: Belmont, CA.

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, II, III).

 

קריאת חובה[1]:

אדד, מ' (1973). על בריאות הנפש. ניב המדרשיה, קע"א – קע"ח.

ויצמן, א' (1997). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש' טיאנו (עורך), פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. (ע"מ 287-283). תל אביב: דיונון.

 

קריאת העשרה:

אדד, מ' (2008). העבריין בהתהוותו. תל אביב: אור-עם.

אדד, מ'., וחימי, ח' (בדפוס). לוגותרפיה – היבטים תיאורטיים ומחקרי שדה בישראל.

אדד, מ'., ויגננסקי, א' וחימי, ח'. (בדפוס). עבריינות באין משמעות חיים.

איגוד הפסיכיאטרייה בישראל ומשרד בריאות. (1997). הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי (ICD – 10). תל אביב: דיונון.

לאינג, ר"ד (1978). האני החצוי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד (עמ' 7 – 25 ועמ' 56 – 79).

פריד, י' (1987). פסיכופתולוגיה –פגישה ראשונה. תל אביב: אוניברסיטה משודרת.

 

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998). Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA:  American Psychiatric Publishing.

Gross, R. (2005). Psychology. The science of mind and behaviour, 5th edition.    

        London: Hodder Arnold.

Gullotta, T.P., & Adams, G.R. (2005). Hanbook of adolecent behavioral problems.  

        USA: Springer. (Section III: Problem behaviors).

Meninger, K. (1985). The vital balance. (Chapter X). MA: Gloucester, Mass. pp. 213- 

        249.

 

ספרי עזר נוספים:

מוניץ, ח', אליצור, א', טיאנו, ש', ונוימן, מ. (1996). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. הוצאת פפירוס: אוניברסיטת תל-אביב.

 

חומר מחייב למבחנים:

חומר ההרצאה והתרגול, כולל מאמרי החובה. מספר מאמרים ונושאים יילמדו על ידי הסטודנטים באופן עצמאי לקראת הבחינה.

 

 1. שם הקורס באנגלית: Abnormal Psychology

 

 

[1] שמותיהם של שלושה מאמרים נוספים ללימוד עצמי יימסרו על ידי המתרגלות