מבוא לפסיכולוגיה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון: 01/09/2020

 

שם ומספר הקורס: 

מבוא לפסיכולוגיה

 93-250-30

ד"ר אמיר זילבר

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים: תשפ"א                 סמסטר: שנתי          היקף שעות: 2 נ"ז

אתר הקורס באינטרנט: במערכת LEMIDA  

מייל: amir.zilber@gmail.com

שעות קבלה: בתאום מראש     

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס יקנה לתלמידים הכרות עם מגוון נושאים בהם עוסקת הפסיכולוגיה. במהלכו יחשפו התלמידים לתיאוריות חשובות ומחקרים מרכזיים. דגש יושם על למידה חווייתית בה ימצאו התלמידים משמעות אישית.

תוצרי למידה –

להכיר את הדמויות המרכזיות שתרמו לתחום ואת הרעיונות שהגו.

לבחון תופעות פסיכולוגיות מתוך פרספקטיבות שונות.

לתרגם את הידע התיאורטי למישור המעשי.

לנתח את המחקרים שנלמדו - רציונאל, משתנים, אופרציות.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: קורס זה יעסוק בפסיכולוגיה, במהלכו ידונו מגוון סוגיות המצויות בליבו של התחום, כדוגמת השפעת התורשה והסביבה על ההתפתחות, מהם סוגי הזיכרון וכיצד זיכרונות מאורגנים במוחנו, פסיכואנליזה ונפש האדם, ועוד. בהרצאות יוצגו תיאוריות מרכזיות וכן מחקרים קפדניים התומכים ברעיונות שונים.

 

 

מהלך השיעורים: השיעורים יהיו פרונטאליים, יכללו דיונים כיתתיים על נושאים שונים, וניתוח טקסטים שיקראו התלמידים. את השיעורים ילוו מצגות ועזרי המחשה נוספים כגון סרטונים. בנוסף, במהלך השיעורים יובאו המחשות מהשדה.

 

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (בטבלה)

 

מס' שיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1-2

ההיסטוריה של הפסיכולוגיה, הזרמים המרכזיים, ודרכי החקירה

בנג'מין (2010), עמ' 61-72.

 

 

3-5

הגישה ההתנהגותית, תהליכי למידה, ועקרונות ההתניה

סלייטר (2005), עמ' 13-37.

 

6-8

מערכת התפיסה: תהליכי למעלה למטה, תיאוריית הגשטלט ותפיסת עומק.

פסיכולוגיה קוגניטיבית (2009), כרך ב', האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 232-238.

 

9-11

מערכת הזיכרון: דיוק, סוגי הזיכרון, וארגון הידע.

פסיכולוגיה קוגניטיבית (2009), כרך א', האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 157-164.

 

12-13

רגשות: תפקיד, מרכיבים וויסות רגשות.

Atkinson & Hilgard (2009), chapter 11, 295-420

 

 

14-16

פסיכולוגיה התפתחותית: תורשה לעומת סביבה, ותיאוריות מרכזיות.

אריקסון (1950), עמ'

 184-197;

נוי (2006), עמ' 200-202.

 

 

17-20

פרויד: הולדת הפסיכואנליזה, תורת היצרים, תורת הטיפול, מודלים של נפש האדם, ומנגנוני הגנה. 

 

בנג'מין (2010), עמ'

 167-179.

 

21-23

אישיות: תיאוריות מרכזיות, הערכת האישיות.

מישל (2016), פרק 15, עמ' 181-190.

 

24-25

חזרה, סיכום ואינטגרציה

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

בקורס זה יש חובת נוכחות ב-85% מהשיעורים.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

מבחן בסיום הקורס על החומרים שיילמדו בכיתה והחומרים שתתבקשו לקרוא.

המבחן הוא 100% מהציון הסופי.

ציון עובר בקורס: 60.

 

ו. ביבליוגרפיה:

חומר חובה לקריאה

 

מופיע בחלק הקריאה הנדרשת

 

Textbooks:

 

גריג, ר"ג  & זימברדו, פ"ג  (2010). מבוא לפסיכולוגיה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

זכאי, ד', וגרונאו, נ' (2009). פסיכולוגיה קוגניטיבית, כרך ב'. תל-אביב: האוניברסיטה           הפתוחה. 

 

Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. & Loftus, G. R. (2009). Atkinson 

            and Hilgard's Introduction to Psychology, 15th   edition. Andover, Hampshir:        Wadsworth.

רשימה ביבליוגרפית:

 

אלגום, ד' (1986). תפיסה ופסיכופיזיקה. תל אביב: ספריית האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון – ההוצאה לאור.  

 

אלגום, ד' (2019). היסטוריה של הפסיכולוגיה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

ארזי, ש' וקניאל, ש' (1997). מרכיבי הקשב – ברירה, ריכוז ומאמץ. מודל אינטגרטיבי ויישומי.

 

אריקסון, א"ה (1950). ילדות וחברה:פסיכולוגיה של האדם בתמורות הזמן. תל אביב: ספריית           הפועלים.

 

בנג'מין, ל"ט (2010). היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית. תל אביב: רסלינג.  (ספר מתורגם,

המקור יצא לאור בשנת 2007).

 

בנטין, ש' (2003). פרקים בנוירופסיכולוגיה. תל אביב: ספריית האוניברסיטה המשודרת, משרד

הביטחון – ההוצאה לאור. 

 

ברזניץ, ש' (1986). עקרונות הלמידה: פרק בפסיכולוגיה. תל אביב: ספריית האוניברסיטה

המשודרת, משרד הביטחון – ההוצאה לאור. 

 

דאום, ח' והרטמן, א' (2010). בשביל הנפש. תל אביב: ידיעות אחרונות  - ספרי חמד

 

למפרט, ע' (1994). האבולוציה של האהבה. תל אביב: ספריית האוניברסיטה

המשודרת, משרד הביטחון – ההוצאה לאור. 

 

נוי, פ' (2006). הפסיכואנליזה אחרי פרויד. מושב בן שמן: מודן הוצאה לאור

 

סולברג, ש' (2007). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

(מהדורה שניה).  ירושלים: הוצאת מאגנס.

 

סלייטר, ל'  (2005). לפתוח את התיבה של סקינר. תל-אביב: אריה ניר.

 

שברי, כ', סימונס, ד' (2012). הגורילה הבלתי נראית - איך האינטואציה מוליכה אותנו שולל. אור       יהודה: כנרת, זמורה-ביתן - מוציאים לאור. (ספר מתורגם, המקור יצא לאור      בשנת 2010).

 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical

            manual of mental disorders (5th edn.). Arlington, VA: American Psychiatric          Publishing.

 

Balcetis, E., & Dunning, D. (2006). See what you want to see: Motivational

            influences on visual perception. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 612-625.

 

Costa, P. T., Jr., McCrae, R. R., & Löckenhoff, C. E. (2019).Personality across the            lifespan. Annual Review of Psychology. 70, 423-448.

 

Cowen, A. S., & Keltner, D. (2019). What the face displays: Mapping 28 emotions

conveyed by naturalistic expression. American Psychologist. https://doi.org/10.1037/amp0000488

 

Linetzky, M., Pergamin-Hight, L., Pine, D. S., & Bar-Haim, Y. (2015).      Quantitative evaluation of the clinical efficacy of attention bias        modification treatment for anxiety disorders. Depression and Anxiety, 32(6), 383-391.

 

Tamir, M. (2016). Why do people regulate their emotions? A taxonomy of

            motives in emotion regulation. Personality and Social Psychology Re-

            view, 20, 199–222.        

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Introduction to Psychology.