סמינריון - משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

 

 תאריך עדכון: ‏09/09/2020

שם ומספר הקורס: משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון.

סוג הקורס: סמינריון

שנת לימודים:              תשפ"א   סמסטר:       שנתי                     היקף שעות: 2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

  1. מטרות הקורס:

במהלך הקורס יכירו את הסטודנטים משברים בארגונים שונים. תילמדנה דרכים להיערכות וניהול סיכונים, התמודדות עם משברים, תהליך קבלת החלטות תוך כדי המשבר ולאחריו , הבדלים בין משברים ומצבי חוסר וודאות עסקי וארגוני.

הקורס יעסוק בהשפעות המשבר בארגון, השלכות פנים ארגוניות, הגורמים השונים בארגון והתמודדותם עם המשבר, תוך שיתוף פעולה ביניהם. זאת לצד, ניהול סיכונים וניהול תהליכים אסטרטגיים בתקופת משבר, ועקרונות לפעולה ביציאה ממשבר. חלק נכבד יעסוק בהשפעת התקשורת על המשבר והיכולת להסתייע בתקשורת כדי להתגבר על המשבר ולצאת ממנו.

הקורס יעסוק בסקירה כללית בדגש על מעגלי ההשפעה הארגוניים והתופעות הנלוות אליו תוך ניתוח אירועים ודוגמאות מהמציאות בישראל ובעולם . במהלך הקורס יבצעו הסטודנטים עבודה בקבוצות במסגרתה יבוצע ניתוח , תכנון , ניהול וקבלת החלטות בתרחישים מסוגים שונים.

  1. תוכן הקורס:

 

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

השיעורים יתבצעו בצורה פרונטלית תוך שימוש במצגות PowerPoint , כמו כן, יוצגו סרטוני וידאו וקליפים מהאינטרנט.  במהלך הקורס ייערכו שתי הרצאות אורח. נציג מומחים להתמודדות עם מצבי משבר בארגונים וכן מסעות יח"צ ופרסום שונים מהארץ ומהעולם שהסתייעו בפרסומאים ובעבודת דוברות, הסברה ויחסי ציבור, וננתח אירועי מדיה בפרספקטיבה של יחסי ציבור.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1-2

מבוא ;
הארגון :מודלים בהבנת הארגון.
הצבת מטרות בארגונים, ארגונים הערוכים להתמודדות עם מצבי סיכון

 

Mitroff, I. I., Why some companies emerge stronger and better from a crisis, AMA, New York, 2005, pp. 27-50.

243908416

לוק, א. לתם, ג. פ. , הצבת מטרות, צ'ריקובר, תל-אביב, 1984, 13- 54.

שמור. לוק

 

 

3-4

חוזקות וחולשות איומים והזדמנויות בארגונים

 

האמר, מ. (2004) "כיצד יכולה חדשנות לעשות מהעסק שלכם משהו אחר לגמרי",אקזקיוטיב,61, יוני, יולי, 2004, 20- 27.

שפר, ז. רוזנבלט, ז. (1997) "ארגונים במשבר: מה מאפיין פירמות מועדות ומה מאפיין פירמות חסינות", אקזקיוטיב, דצמבר 1996- ינואר 1997, 53- 58.

 

5-6

רקע על סוגי משברים ודוגמאות: תקלה במוצר, תקלה טכנית, חבלה מכוונת בשירות או במוצר, אסון טבע, עימות, התנהגות לא ראויה, שמועות, עובדים מאוגדים.

 


Bigelow, T.A. Catastrophe model of organizational change. Behavioral Science. 27, 1982, 26-42;

לוק, שם, 100- 111.

 

7-9

השפעות משבר:

השלכות על הענף, על המוצר, השפעות טכנולוגיות, השפעות חברתיות, השפעות מדיניות

Watters, Jamie. Disaster Recovery, Crisis Response, and Business Continuity, 2014, PP.199- 214; 215-220.

ספר אלקטרוני

 

10-12

טכניקות לניהול משברים: איתור והערכת חולשות הארגון; מניעת התרחשות המשבר; מניעת ההידרדרות מתקלה בשליטה למצב ללא שליטה; השחקנים המשפיעים במשבר בחברה; תכנון לקראת ניהול משבר; הצבת מטרות בארגון, ניהול המשבר.

 

Robert R. Ulmer, Timothy L. Sellnow, Matthew W. Seeger., Effective crisis communication: moving from crisis to opportunity,

 Thousand Oaks : SAGE Publications, 2015 , pp. 39-58.

שמור. ULM

לוק, שם, 77- 99.

 

13-14

סימני אזהרה:

הכרה מתי משבר מתפרץ ומגיע לנקודת האל-חזור;

השתלטות על האירוע.

 


Chong J. K. (2004), “Six Steps to better crisis management”. The Journal of Business Strategy, Vol. 25, No. 2, pp. 43-46

 

15-17

תגובה למשבר עצמו

ותגובה למדיה.

Howard, C.M. & Mathews W.K. (2006). On Deadline - Managing media relations. Long Grove, Illinois: Waveland Press, 95-112.

Ulm, ibid, 60-79.

 

18-20

כתיבת תוכנית יחסי ציבור:

מטרות, רקע, דרכי ביצוע, גימיקים ושטיקים, פרזנטציה, ניהול סיכום ותורת משחקים, התמודדות עם משבר, יחסי ציבור שוטפים, שינוי אסטרטגיה, נקיטה בפעולות שונות.

ליימן-ווילציג, ש. (2000). יחסי ציבור בעתיד. בתוך: א. רוזן (עורכת), דיבור עם הציבור, תל-אביב: פקר הוצאה לאור

בע"מ, 196- 212.

שמור לפי דבו.עם (449701)

 

Swann, P. (2008). Cases in Public Relations Management. New York, NY: The McGraw-Hill Companies, Inc, 328- 323.

659.2 SWA c )1155077(

 

 

20-22

ניתוח משברים בארגונים

Matilla, K., & Marca, G. (2012). The accountability gap: The use of preliminary and evaluative research in Spain. Public Relations Review, 38, 825-830.

כתב עת אלקטרוני (582185)

 

Theaker, A. & Yaxley, H. (2013). The Public Relations Strategic Toolkit. Oxon: Routledge, pp. 74-89.

א י ן;

Ulm, ibid, 90-104.

קריאת רשות

Wilcox, D.L. & Cameron, G.T. (2007). Public relations - Strategies and tactics. Boston, MA: Pearson, 128-151.

 

 

23-25

ניתוח מקרי בוחן:

ניהול תרחיש משברי (חלוקה לקבוצות)

ומתן תפקידים לסטודנטים בקבוצה

Ulm, ibid, 79-88;

 

26

סיכום

 

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

נוכחות בהרצאות: מותרת היעדרות של עד שני מפגשים בסמסטר.

השתתפות פעילה בקורס על ידי הצגת מצגות שייערכו על ידי איסוף וניתוח של מידע רלוונטי מן הרשימה הביבליוגרפית, מאתרי אינטרנט ייעודיים ומאמצעי התקשורת, שיוצגו בשיעורים המסכמים על ידי קבוצת תלמידים.

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

עבודה : 60% מהציון הסופי

מצגת קבוצתית: 40% מהציון הסופי

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

כאמור בסעיף ב.

 

 חומר מחייב לסמינריון:

חומרים נבחרים מתוך הביבליוגרפיה, מתוך מצגות התלמידים ומההרצאות בשיעור.