סמינריון - האדם מחפש משמעות

תואר: 
שנה: 

 

                                                                                                                     תאריך עדכון: 7/2020

 

שם ומספר הקורס: 

העובד מחפש משמעות

 

 

שם המרצה: ד"ר שגית שילה-לוין

סוג הקורס: סמינריון

 

שנת לימודים:  תשפ"א                    סמסטר:   שנתי'                         היקף שעות:  2 ש"ש

 

  1. מטרות הקורס :

במהלך הקורס נכיר מודלים הקשורים לתפיסת המשמעות בכלל, ולתפיסת המשמעות בעבודה בפרט, תוך הבנת הגורמים המעצבים אותה. בנוסף, יחוו הסטודנטים התנסות מעמיקה ושיטתית בתכנון ובביצוע מחקר אמפירי משלב גיבוש הרעיון ועד לכתיבת דו" המחקר.

 

ב. תוכן הקורס:

ראציונל: אחד הנושאים המרתקים והבולטים היום בחקר העבודה, הוא עניין המשמעות של העובד. ישנה הכרה של החוקרים ושל מנהלים שתפיסת משמעות חיובית מקדמת מחוברות לעבודה, מחוייבות, מעלה מוטיבציה ועוד. תלמידי הסמינריון יבצעו פרויקט מחקר אמפירי.

מהלך השיעורים: חלק מהשיעורים יתקיימו כקורסים פרונטליים (בזום) וחלקם פגישות אישיות. השיעורים האחרונים יתמקדו בניתוחים הסטטיסטיים ויעשה שימוש בתוכנת SPSS.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

לאורך הסמסטר, בכל שבוע יתקיים מפגש פרונטלי עם כל הסטודנטים. בנוסף, על פי הצורך, יתקיימו מפגשים אישיים או זוגיים עם המנחה.

עבודת המחקר תתבסס על השלבים הבאים:

המחקרים יהיו מבוססים על מפגשים פרונטאליים, עבודת שטח, עבודה עצמית ומפגשים צוותיים ויכללו את השלבים הבאים:

  • היכרות עם הנושא: מהי תפיסת משמעות בעבודה? מה מעצב אותה? מה ההשלכות שלה?
  • איתור נושא אישי לעבודה
  • מציאת ספרות מחקרית ותיאורטית רלוונטית
  • ניסוח מטרת המחקר, שאלת המחקר והשערות המחקר
  • הגשת כלי מחקר (מציאת כלי מחקר קיימים לבדיקת שאלת המחקר)
  • ביצוע המחקר
  • עיבוד הנתונים בתוכנת SPSS
  • הצגת העבודה המלאה בסבב בשיעורים
  • הגשת העבודה במתכונת כתובה ומודפסת בהתאם לכללי כתיבה מדעית

 

נושאי הסמינריון:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1 - 3

הכרת הנושא: מגדר ומשמעות בעבודה

4

מבנה העבודה הסמנריונית

5

גיבוש רעיונות לנושאי מחקר

6-7

חיפוש במאגרי מידע

8

ניסוח שאלות והשערות מחקר

9-10

עקרונות הכתיבה האקדמית

11-12

הצגת הצעות המחקר

13

מציאת כלי מחקר

 

11-15

ביצוע המחקר

16-26

הצגת המחקרים

 

 

ג. דרישות קדם:

סטטיסטיקה א' וסטטיסטיקה ב'

שימושי מחשב

כתיבה מדעית

שיטות מחקר

ד. חובות הקורס:

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

הגשת מטלות 10%

ציון עבודה סופית 90%

 

ו. ביבליוגרפיה:

Hodson, R. (2004). Work life and social fulfillment: Does social affiliation at work reflect a carrot or a stick? Social Science Quarterly, 85, 221-239.

Holbeche, L., & Springett, N. (2004). In search of meaning in the workplace. UK: Roffey Park Institute.

Lips-Wiersma, M., & Wright, S. (2012). Measuring the meaning of meaningful work: Devekopment and validation of the comprehensive meaningful work scale (CMWS). Group ans organization management, 37, 656-685.

Maharaj, I., & Schlechter, A. (2007). Meaning in life and meaning of work: Relationships with organisational citizenship behaviour, commitment and job satisfaction. Management Dynamics, 16, 24-41.

MOW-International Research Team. (1987). The Meaning of Work: An International View. London: Academic Press.

Pratt, G. M., & Ashforth, E. B. (2003). Fostering meaningfulness in working and at work. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive Organisational Scholarship: Foundations of a New Discipline. San Francisco: Berrett-Koehler.

Rosso, B., Dekas, K., Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A theoretical integration    and review, Research in Organizational Behavior, 30, 91–127.

Steger, M. F., and Dik, B. J. (2010). Work as meaning: Individual and organizational benefits of engaging in meaningful work. In P. A. Linley, S. Harrington, and N. Garcea (Eds.), Oxford handbook of positive psychology and work (pp. 131-142). New York, NY, US: Oxford University Press.

Steger, M. F., Dik, B. J., and Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI). Journal of Career Assessment20, 322-337. http://dx.doi.org/10.1177/1069072711436160

Steger, M. F. (2012). Experiencing meaning in life: Optimal functioning at the nexus of spirituality, psychopathology, and well-being. In P. T. P. Wong (Eds.), The Human Quest for Meaning (2nd Ed.). pp. 165-184). New York: Routledge.

Wrzeniewski, A. (2003). Finding positive meaning in work. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline (pp. 309-327). San Francisco: Berett-Kohler.

 

.