מבוא ליחסים בינלאומיים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

 

תאריך עדכון: 10.09.2020

 

מבוא ליחסים בינלאומיים 93-052-40

ד"ר קובי דביר

הרצאה + פודקאטס* + תרגיל

שנת לימודים: תשפ"א                     סמסטר: א + ב                          היקף שעות: 3 ש"ש

 

מתרגלים: ד"ר אביחי ארביטמן, ד"ר ניר לוטן.

 

מייל: kobidvir@post.bgu.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש     

 

אתר הקורס באינטרנט: באמצעות מערכת "למידה"  (Moodle). הסבר יינתן בתחילת הקורס.

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה:

הקורס נועד להקנות לסטודנטים.יות כלים בסיסיים להבנה של הפוליטיקה הגלובלית, אופן ההתנהלות של השחקנים בפוליטיקה הגלובליים, ודרכי פעולתם.

 • הסטודנטים.יות ירכשו כלים חשיבתיים ומחקריים להבנה ולניתוח של תהליכים ואירועים גלובליים.
 • הסטודנטים.יות ילמדו לשלב ידע תיאורטי בניתוח המציאות.
 • הסטודנטים.יות ינתחו אירועים מרכזיים בתחום היחסים הגלובליים ויבחנו מגמות גלובליות.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

הקורס יעסוק במגוון סוגי האינטראקציה בין שחקנים שונים במערכת הבינלאומית, בנושאים שונים במישור הגלובלי והאזורי. מבט על אירועים מההיסטוריה הבינלאומית יסייע להבנת תהליכים בפוליטיקה העולמית  ויבהיר את הקשר שלהם לאירועים מרכזיים בראשית המאה ה-21.

 

 

 

* ההפניות לפודקאסטים מתייחסות לאפליקציית הפודקאסטים של האוניברסיטה, "בר-דעת", אותה ניתן להוריד בחנויות האפליקציות. 

 

 

מהלך השיעורים:

הקורס כולל הרצאות, הרצאות מתוקשבות, האזנה לפודקאסטים ותרגילים. ההרצאות והתרגילים מתואמים בנושאי הדיון אך הם נבדלים בהיקפים ובדגשים שלהם. ההרצאות, הפרונטליות והמתוקשבות, עוסקות במושגים תיאורטיים וביישום שלהם במבט פנורמי, היסטורי ועכשווי. הפודקאסטים נועדו לתת רקע למושגים התיאורטיים. התרגילים מתמקדים בקריאה ובניתוח של מאמרים, עם דגש על השתתפות הסטודנטים בדיונים על נושאי הלימוד השונים. בחינת הסיום מיועדת לאינטגרציה של כל נושאי הלימוד והיישום שלהם, ותכלול הן את חומר ההרצאות והן את חומר התרגילים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מספר התרגיל

נושא השיעור

פירוט הקריאה (כל הפריטים -חובה)

1

מבואחקר היחסים הבין- לאומיים

Amitav Acharya and Barry Buzan. "Why is there no non-Western International Relations Theory? An introduction", in: Amitav Acharya and Barry Buzan (eds.), Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia (New York: Routledge, 2010), pp.1-25.

2

 גישות לחקר היחב"ל

קגלי צ'רלס, יוג'ין ויטקופף. "פירושים תיאורטיים מתחרים של הפוליטיקה העולמית", בתוך: הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות, מהדורה שביעית, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 2002, ע"מ 44-21.

Stephen Walt, “One world, many theories”, Foreign Policy, No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge. (Spring, 1998), pp.29-46.

3

שחקנים בפוליטיקה העולמית

Mansbach Richard W., Ferguson, Y.H., Lampert, D. The Web of World Politics: Nonstate Actors In the Global System .Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1976, pp. 32-45.

 

פודקאסט - גלובליזציה, ד"ר רן שאולי, פרק 3 (בקטגוריה: חברה וכלכלה)

פודקאסט – האם האיחוד האירופי חזק מכל מדינה? פרופ' אריה רייך (בקטגוריה: חוק וסדר)

4

מערכות בינלאומיות

Waltz, Kenneth. "The Anarchic Structure of World Politics", in: Robert Art and Robert [פל]םJervis (eds.), International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 7th edition, NY: Pearson, 2005, pp. 29-68.

5

גלובליזציה

קגלי צ'רלס, יוג'ין ויטקופף. "גלובליזציה והשפעת היעלמם של גבולות", בתוך: הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות, 2002, ע"מ 298-265.

 

קאהן ניסר, שרה. האיחוד האירופי - היסטוריה, מוסדות ומדיניות. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ז. עמ' 318-285, 335-349.

 

פודקאסט – גלובליזציה, פרק 1 + 2, ד"ר רן שאולי (בקטגוריה: משפיעים על המחר)

6

עוצמה

מורגנתאו, הנס. פוליטיקה בין האומות, ת"א: יחדיו, 1968, ע"מ 189-139.

Nye, Joseph. "The Decline of America's Soft Power", Foreign Affairs, 83, 3, 2004: 16-20.

7

אינטרס לאומי

Robinson, Thomas. "National Interests", in: James N. Rosenau (ed.), International Politics and Foreign Policy, New York: Free Press, 1967, pp. 182-190.

 

Neuchterlein, Donald. "The Concept of National  Interest: New Approaches," Orbis, 23, 1, 1979: 73-92.

8

קבלת החלטות במדיניות חוץ

אליסון, גרהאם. "דגמים מושגיים ומשבר הטילים בקובה", בתוך: איתן גלבוע (עורך), יחסים בינלאומיים, תל-אביב: עם עובד, 1978, עמ' 130-99.

 

בן-מאיר, יהודה. קבלת החלטות בסוגיות הבטחון הלאומי: ההיבט הישראלי. ת"א: הוצאת הקיבוץ  המאוחד, המרכז למחקרים אסטרטגיים ע"ש יפה, אוניברסיטת ת"א, 1987, עמ' 31-43.

9

עיצוב מדיניות חוץ

מיכאל בריצ'ר, בלמה שטיינברג וג'אניס שטיין, "תבנית לחקר מדיניות חוץ", בתוך איתן גלבוע (עורך), יחסים בין-לאומיים (תל-אביב: עם עובד, 1978), ע"ע 146-131.

10

סכסוכים ומשברים בינלאומיים

הרמן, צ'רלס פ. "משברים בינלאומיים", בתוך: איתן גלבוע (עורך), יחסים בינלאומיים, תל-אביב: עם עובד, 1978, עמ' 228-212.

 

בר סימן-טוב, יעקב. יחסי גומלין בין ניהול סכסוך ליישוב סכסוך. בתוך: יעקב בר-סימן-טוב (עורך). הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים-2005-2000. (ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 2005), עמ' 34-16.

11

אמצעים אלימים במדיניות חוץ

הרכבי, יהושפט.  מלחמה ואסטרטגיה, ת"א: עם עובד, 1990, עמ' 406-383.

Kober, Avi. "Low-Intensity Conflicts: Why the Gap Between Theory and Practice?" Defense & Security Analysis, 18, 1, 2002: 15-38.

שטיינברג, ג'רלד. "אסטרטגיה של נשק לא-קונבנציונלי", בתוך: מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1997, ע"מ 78-46.

12

אמצעים לא אלימים במדיניות חוץ

סופר, ששון. "הדיפלומטיה ביחסים הבינלאומיים", בתוך: מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1996, עמ' 16-68.

Holsti, Kalevi, J. International Politics: A Framework for Analysis, London: Prentice-Hall, 1988, ch. 8, pp. 190-214.

ערן, עודד וקלין, לורן ג. האפקטיביות של סנקציות נגד ישראל בעבר, בהווה ובעתיד. עדכן אסטרטגי, 16 (4), 69-57.

13

היחב"ל לאן?

בן-ארי, הראל. "המשט לעזה והאי-סדר העולמי החדש", תכלת, 42, תשע"א, 2011.

 

ג. דרישות קדם: אין

ד. חובות / דרישות / מטלות:

 1. נוכחות והשתתפות חובה – קריאת חובה של חומר הקריאה ע"פ הנחיית המתרגלים.

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות או תרגילים ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

 1. מבדקים ביבליוגרפיים.
 2. הגשת עבודת בית. הנחיות מפורטות יינתנו במהלך הקורס.
 3. בחינת סוף קורס. 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

 1. השתתפות פעילה בהרצאות ובתרגילים – 5%.
 2. מבדקים ביבליוגרפים – 10%. במהלך הקורס יתקיימו שלושה מבדקי קריאה. שני הציונים הגבוהים יילקחו לצורך חישוב סעיף זה.
 3. הגשת עבודת בית – 30%. הנחיות מפורטות יינתנו במהלך הקורס.
 4. בחינת סוף קורס55%. בחינה הכוללת שאלות פתוחות תתקיים בסוף הקורס, ותכלול את חומר ההרצאות והתרגילים גם יחד.
 5. ציון מייטיב בשל המעבר להוראה בזום, יינתן ציון מייטיב (בונוס) לסטודנטים אשר יהיו נוכחים בשיעורים וישתתפו בדיונים. גובה הציון המייטיב עד 5 נקודות

 

הציון הנדרש כדי לעבור את הקורס הוא לפחות 60, בכל אחת מהמטלות במהלך הקורס.

 

ו. ביבליוגרפיה:

הסטודנטים יקראו את הפריטים הביבליוגרפים לקראת המפגשים בתרגילים, ע"פ הנחיות שיקבלו מהמתרגלים מראש. (התכנית היא בסיס לשינויים, בהתאם לצורך ולהחלטת צוות הקורס)

 

 

שיעור 1: מבוא – חקר היחב"ל

 

Amitav Acharya and Barry Buzan. "Why is there no non-Western International Relations Theory? An introduction", in: Amitav Acharya and Barry Buzan (eds.), Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia (New York: Routledge, 2010), pp.1-25.

 

 

שיעור 2: גישות מרכזיות בחקר היחסים הגלובליים

 

קגלי צ'רלס, יוג'ין ויטקופף. "פירושים תיאורטיים מתחרים של הפוליטיקה העולמית", בתוך: הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות, מהדורה שביעית, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 2002, ע"מ 44-21.

 

Stephen Walt, “One world, many theories”, Foreign Policy, No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge. (Spring, 1998), pp.29-46.

שיעור 3: שחקנים בפוליטיקה העולמית

 

Mansbach Richard W., Ferguson, Y.H., Lampert, D. The Web of World Politics: Nonstate Actors In the Global System .Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1976, pp. 32-45.

 

 

שיעור 4: מערכות בינ"ל

 

Waltz, Kenneth. "The Anarchic Structure of World Politics", in: Robert Art and Robert [פל]םJervis (eds.), International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 7th edition, NY: Pearson, 2005, pp. 29-68.

 

 

שיעור 5:  גלובליזציה

 

קגלי צ'רלס, יוג'ין ויטקופף. "גלובליזציה והשפעת היעלמם של גבולות", בתוך: הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות, 2002, ע"מ 298-265.

 

קאהן ניסר, שרה. האיחוד האירופי - היסטוריה, מוסדות ומדיניות. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ז. עמ' 318-285, 335-349.

 

 

שיעור 6: עוצמה בפוליטיקה העולמית

 

מורגנתאו, הנס. פוליטיקה בין האומות, ת"א: יחדיו, 1968, ע"מ 189-139.

 

Nye, Joseph. "The Decline of America's Soft Power", Foreign Affairs, 83, 3, 2004: 16-20.

 

 

שיעור 7:  האינטרס הלאומי

 

Robinson, Thomas. "National Interests", in: James N. Rosenau (ed.), International Politics and Foreign Policy, New York: Free Press, 1967, pp. 182-190.

 

Neuchterlein, Donald. "The Concept of National  Interest: New Approaches," Orbis, 23, 1, 1979: 73-92.

 

 

שיעור 8:  תהליכי קבלת החלטות

 

אליסון, גרהאם. "דגמים מושגיים ומשבר הטילים בקובה", בתוך: איתן גלבוע (עורך), יחסים בינלאומיים, תל-אביב: עם עובד, 1978, עמ' 130-99.

 

בן-מאיר, יהודה. קבלת החלטות בסוגיות הבטחון הלאומי: ההיבט הישראלי. ת"א: הוצאת הקיבוץ  המאוחד, המרכז למחקרים אסטרטגיים ע"ש יפה, אוניברסיטת ת"א, 1987, עמ' 31-43.

 

 

 

שיעור 9: עיצוב מדיניות חוץ

 

מיכאל בריצ'ר, בלמה שטיינברג וג'אניס שטיין, "תבנית לחקר מדיניות חוץ", בתוך איתן גלבוע (עורך), יחסים בין-לאומיים (תל-אביב: עם עובד, 1978), ע"ע 146-131.

 

 

שיעור 10: סכסוכים, משברים ומלחמות

 

הרמן, צ'רלס פ. "משברים בינלאומיים", בתוך: איתן גלבוע (עורך), יחסים בינלאומיים, תל-אביב: עם עובד, 1978, עמ' 228-212.

 

בר סימן-טוב, יעקב. יחסי גומלין בין ניהול סכסוך ליישוב סכסוך. בתוך: יעקב בר-סימן-טוב (עורך). הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים-2005-2000. (ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 2005), עמ' 34-16.

 

 

שיעור 11: אמצעים אלימים במדיניות חוץ

 

הרכבי, יהושפט.  מלחמה ואסטרטגיה, ת"א: עם עובד, 1990, עמ' 406-383.

 

Kober, Avi. "Low-Intensity Conflicts: Why the Gap Between Theory and Practice?" Defense & Security Analysis, 18, 1, 2002: 15-38.

 

שטיינברג, ג'רלד. "אסטרטגיה של נשק לא-קונבנציונלי", בתוך: מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1997, ע"מ 78-46.

 

 

שיעור 12: אמצעים לא אלימים במדיניות חוץ

 

סופר, ששון. "הדיפלומטיה ביחסים הבינלאומיים", בתוך: מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1996, עמ' 16-68.

 

ערן, עודד וקלין, לורן ג. האפקטיביות של סנקציות נגד ישראל בעבר, בהווה ובעתיד. עדכן אסטרטגי, 16 (4), 69-57.

 

Holsti, Kalevi, J. International Politics: A Framework for Analysis, London: Prentice-Hall, 1988, ch. 8, pp. 190-214.

 

 

שיעור 13:  פני הזירה הבינ"ל לאן?

 

בן-ארי, הראל. "המשט לעזה והאי-סדר העולמי החדש", תכלת, 42, תשע"א, 2011.

 

ז. שם הקורס באנגלית: Introduction to international relations

למידה מהנה ופורייה!                                                                                                                                                               צוות הקורס