לוח זמנים קיץ תשפ"א - מורשה שנה א', מחזור כ"ו

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשפ"א מורשה כ"ו

 

יום שלישי

בנין 905 כיתה 62

יום שישי

הלימודים יתקיימו בזום

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

 

סוף סמסטר ב'

02.07.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

06.07.21

16:00-17:30

דיני משפחה - מפגש 1

09.07.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

13.07.21

16:00-17:30

פרקים נבחרים - מפגש 1

16.07.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

20.07.21

16:00-17:30

 

23.07.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

27.07.21

16:00-17:30

 

30.07.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

03.08.21

16:00-17:30

 

06.08.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

10.08.21

16:00-17:30

 

13.08.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

17.08.21

חופשה מרוכזת

20.08.21

חופשה מרוכזת

 
 
 
 

24.08.21

16:00-17:30

 

27.08.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

31.08.21

16:00-17:30

פרקים נבחרים - מפגש 2

03.09.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

07.09.21

ראש השנה

10.09.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

14.09.21

16:00-17:30

דיני משפחה - מפגש 2

17.09.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

21.09.21

סוכות

24.09.21

סוכות

 
 
 
 

28.09.21

שמחת תורה

01.10.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

05.10.20

16:00-17:30

פרקים נבחרים - מפגש 3

08.10.21

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות - סיום

 

20:00-21:30

שיטות מחקר - סיום

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה - סיום

 

10.10.21

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א