לוח זמנים לשנת תשפ"ד - משא"ן שנה א', מחזור ט"ז

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - משא"ן ט"ז

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

20.10.23


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

23.10.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

27.10.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

30.10.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

03.11.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

06.11.23

16:00-18:00

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 1

10.11.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

13.11.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

17.11.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

20.11.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

24.11.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

27.11.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

01.12.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

04.12.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

08.12.23
נר שני
של חנוכה

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

11.12.23

נר חמישי של חנוכה

15.12.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

18.12.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

22.12.23

צום עשרה בטבת

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

25.12.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

29.12.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

01.01.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

05.01.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

08.01.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

12.01.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

15.01.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

19.01.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

22.01.24
סוף סמסטר א

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

26.01.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

29.01.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

02.02.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

05.02.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

09.02.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

12.02.24

16:00-18:00

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 2

16.02.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

19.02.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

23.02.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

26.02.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

01.03.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

04.03.24
תחילת סמס ב

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

08.03.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש - סיום

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

11.03.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

15.03.24

08:00-09:30

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

18.03.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

22.03.24

פורים

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

25.03.24

שושן פורים

29.03.24
שעון קיץ

07:30-09:00

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

01.04.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי - סיום

05.04.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

08.04.24

16:00-17:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

12.04.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

17:45-19:15

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

אתיקה בניהול

19:30-21:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

15.04.24

16:00-17:30

הדרכה בבליוגרפית

19.04.24

פסח

17:45-19:15

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

19:30-21:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל - סיום

 

22.04.24

ערב פסח

26.04.24

פסח

29.04.24

פסח

03.05.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

06.05.24
יום השואה

16:00-17:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל - סיום

10.05.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

17:45-19:45

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

 

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה - סיום

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

13.05.24

יום הזיכרון

17.05.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:00

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

10:50-12:20

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 3

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

20.05.24

16:00-17:30

הדרכה בבליוגרפית - סיום

24.05.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

17:45-19:45

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

 

10:50-12:20

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג - סיום

 

 

12:30-14:00

 

27.05.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

31.05.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00

 

03.06.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

07.06.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00

 

10.06.24

16:00-17:30

אתיקה בניהול

14.06.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

17:45-19:15

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

19:30-21:00

 

10:50-12:50

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

 

 

12:30-14:00

 

17.06.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

21.06.24

 

יום הסטודנט
 

תאריך טנטטיבי
 

מועד סופי טרם נקבע

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א'

20:00-21:30

 

 

 

24.06.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

28.06.24
סוף סמסטר ב

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א' - סיום

09:10-10:40

אתיקה בניהול - סיום

20:00-21:30

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00