לוח זמנים לשנת תשפ"ד - מורשה שנה ב', מחזור כ"ח

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - מורשה כ"ח

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

20.10.23


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

סמינריון 2

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

24.10.23

16:00-18:00

סמינריון 1

27.10.23

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

31.10.23

16:00-18:00

סמינריון 1

03.11.23

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:00

רמב"ם - מפגש 1

07.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

10.11.23

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

14.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

17.11.23

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

21.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

24.11.23

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

28.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

01.12.23

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

05.12.23

16:00-18:00

סמינריון 1

08.12.23
נר שני
של חנוכה

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:00

מבוא ליחב"ל - תרגיל

12.12.23

נר שישי של חנוכה

15.12.23

07:30-09:30

סמינריון 2

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

19.12.23

16:00-18:00

סמינריון 1

22.12.23

צום עשרה בטבת

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

26.12.23

16:00-18:00

סמינריון 1

29.12.23

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

02.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

05.01.23

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

09.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

12.01.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

16.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

19.01.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

23.01.24
סוף סמסטר א

16:00-18:00

סמינריון 1

26.01.24

07:30-09:30

סמינריון 2

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

רמב"ם - מפגש 2

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

30.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

02.02.24

07:30-09:30

סמינריון 2 - סיום

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

06.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1 - סיום

09.02.24

07:30-09:30

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

13.02.24

16:00-18:00

סייבר המימד החמישי

16.02.24

07:30-09:30

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

סייבר המימד החמישי

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20.02.24

16:00-18:00

סייבר המימד החמישי

23.02.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

27.02.24

16:00-18:00

סייבר המימד החמישי - סיום

01.03.24

07:30-09:30

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מפגש עם דמויות - מפגש 1

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

05.03.24
תחילת
סמס ב

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

08.03.24

07:30-09:30

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - תרגיל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

12.03.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

15.03.24

07:30-09:30

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

11:30-13:30

מבוא ליחב"ל - הרצאה

19.03.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

22.03.24

פורים

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

26.03.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

29.03.24
שעון קיץ

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - תרגיל - סיום

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

02.04.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

05.04.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה - סיום

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

09.04.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

12.04.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית

09:10-10:40

קבלת החלטות - סיום

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

16.04.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

19.04.24

פסח

18:15-19:45

פסיכולוגיה חברתית - סיום

20:00-21:30

ניהול משא ומתן

 

23.04.24

פסח

26.04.24

פסח

30.04.24

אסרו חג

03.05.24

07:30-09:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

09:10-10:40

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

10:50-12:20

מועדי ישראל

12:30-14:00

מועדי ישראל

07.05.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

10.05.24

07:30-09:00

מועדי ישראל

18:15-19:45

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

09:10-10:40

מועדי ישראל

20:00-21:30

ניהול משא ומתן - סיום

10:50-12:20

יזמות וחדשנות

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

14.05.24

יום העצמאות

17.05.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:00

מפגש עם דמויות - מפגש 2

09:10-10:40

מועדי ישראל

10:50-12:20

מועדי ישראל

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

21.05.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

24.05.24

07:30-09:00

מועדי ישראל

18:15-19:45

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

09:10-10:40

מועדי ישראל

20:00-21:30

מועדי ישראל

10:50-12:20

יזמות וחדשנות

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

28.05.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

31.05.24

07:30-09:00

מועדי ישראל

18:15-19:45

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

09:10-10:40

מועדי ישראל

20:00-21:30

מועדי ישראל

10:50-12:20

יזמות וחדשנות

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

04.06.24

ערב יום ירושלים

07.06.24

07:30-09:00

מועדי ישראל

09:10-10:40

מועדי ישראל

10:50-12:20

יזמות וחדשנות

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

11.06.24

ערב שבועות

14.06.24

07:30-09:00

מועדי ישראל

09:10-10:40

מועדי ישראל

10:50-12:20

יזמות וחדשנות

12:30-14:00

יזמות וחדשנות

18.06.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

21.06.24

 

יום הסטודנט


תאריך טנטטיבי


מועד סופי טרם נקבע

18:15-19:45

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

20:00-21:30

מועדי ישראל

 

25.06.24

16:00-18:00

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל

28.06.24
סוף סמסטר ב

07:30-09:00

מועדי ישראל

18:15-19:45

רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל - סיום

09:10-10:40

מועדי ישראל - סיום

20:00-21:30

מועדי ישראל

10:50-12:20

יזמות וחדשנות

 

12:30-14:00

יזמות וחדשנות - סיום