לוח זמנים לשנת תשפ"ד - ניצבים שנה ב', מחזור כ"א

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - ניצבים כ"א

יום רביעי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

18.10.23

16:00-18:00

סמינריון 1

20.10.23


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

25.10.23

16:00-18:00

סמינריון 1

27.10.23

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

01.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

03.11.23

08:00-09:30

דמויות מקראיות - מפגש 1

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

08.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

10.11.23

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

15.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

17.11.23

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

22.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

24.11.23

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

29.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

01.12.23

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

06.12.23

16:00-18:00

סמינריון 1

08.12.23
נר שני
של חנוכה

07:30-09:30

דיני עונשין

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

13.12.23

נר שביעי של חנוכה

15.12.23

07:30-09:30

דיני עונשין

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

11:30-13:30

סמינריון 2

20.12.23

16:00-18:00

סמינריון 1

22.12.23

צום עשרה בטבת

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

27.12.23

16:00-18:00

סמינריון 1

29.12.23

07:30-09:30

דיני עונשין - סיום

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

03.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

05.01.23

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

10.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

12.01.24

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

17.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

19.01.24

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

24.01.24
סוף סמסטר א

16:00-18:00

סמינריון 1

26.01.24

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

דמויות מקראיות - מפגש 2

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

31.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1 - סיום

02.02.24

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2 - סיום

07.02.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

09.02.24

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

נישואים אזרחיים

14.02.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

16.02.24

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

נישואים אזרחיים

21.02.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

23.02.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

נישואים אזרחיים

28.02.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

01.03.24

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית - סיום

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

נישואים אזרחיים

06.03.24
תחילת סמס ב

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

08.03.24

08:00-09:30

הפרעות אכילה

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

נישואים אזרחיים

13.03.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

15.03.24

08:00-09:30

הפרעות אכילה

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

נישואים אזרחיים

20.03.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

22.03.24

פורים

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

27.03.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

29.03.24
שעון קיץ

07:30-09:00

פסיכולוגיה פורנזית

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

10:50-12:20

הפרעות אכילה

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

03.04.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

05.04.24

07:30-09:00

פסיכולוגיה פורנזית

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

פסיכולוגיה פורנזית

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

10:50-12:20

הפרעות אכילה

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

10.04.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

12.04.24

07:30-09:00

פסיכולוגיה פורנזית

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

פסיכולוגיה פורנזית - סיום

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל - סיום

10:50-12:20

הפרעות אכילה

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

17.04.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

19.04.24

פסח

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה - סיום

 

24.04.24

פסח

26.04.24

פסח

01.05.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

03.05.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

עבריינות נוער

20:00-21:30

יחסי ציבור וניהול משברים

10:50-12:20

הפרעות אכילה

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

08.05.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

10.05.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

יחסי ציבור וניהול משברים

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

15.05.24

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה - סיום

17.05.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:00

עבריינות נוער

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

יחסי ציבור וניהול משברים

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

22.05.24

16:00-17:30

יחסי ציבור וניהול משברים

24.05.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

17:45-19:15

יחסי ציבור וניהול משברים - סיום

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

 

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

29.05.24

16:00-17:30

עבריינות נוער

31.05.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

17:45-19:15

עבריינות נוער

09:10-10:40

הפרעות אכילה

20:00-21:30

 

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

05.06.24

יום ירושלים

07.06.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

09:10-10:40

הפרעות אכילה

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

12.06.24

שבועות

14.06.24

07:30-09:00

עבריינות נוער

09:10-10:40

הפרעות אכילה

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

12:30-14:00

נישואים אזרחיים

19.06.24

16:00-17:30

עבריינות נוער

21.06.24

 

יום הסטודנט


תאריך טנטטיבי


מועד סופי טרם נקבע

17:45-19:15

עבריינות נוער

20:00-21:30

 

 

26.06.24

16:00-18:00

 

28.06.24
סוף סמסטר ב

07:30-09:00

עבריינות נוער - סיום

18:15-19:45

 

09:10-10:40

הפרעות אכילה - סיום

20:00-21:30

 

10:50-12:20

נישואים אזרחיים

 

12:30-14:00

נישואים אזרחיים - סיום