לוח זמנים לשנת תשפ"ב - ניצבים שנה ב', מחזור י"ט

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב ניצבים י"ט

 

 

יום רביעי - בנין 905 כיתה 62

בתרגיל בפסיכופתולוגיה:

קבוצה 1 עם מורן דוידיאן - בנין 905 כיתה 62

קבוצה 2 עם טל יעקובוביץ - בנין 905 כיתה 61

 

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

13.10.21

16:00-18:00

סמינריון 1

15.10.21

07:30-09:30

דיני עונשין

 

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

 

20.10.21

16:00-18:00

סמינריון 1

22.10.21

07:30-09:30

דיני עונשין

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

 

27.10.21

16:00-18:00

סמינריון 1

29.10.21

07:30-09:30

דיני עונשין

 

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

 

03.11.21

16:00-18:00

סמינריון 1

05.11.21

07:30-09:30

דיני עונשין

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

 

10.11.21

16:00-18:00

סמינריון 1

12.11.21

07:30-09:30

דיני עונשין

 

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

 

17.11.21

16:00-18:00

סמינריון 1

19.11.21

07:30-09:30

דיני עונשין

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

 

24.11.21

16:00-18:00

סמינריון 1

26.11.21

07:30-09:30

דיני עונשין

 

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

 

01.12.21

נר רביעי של חנוכה

03.12.21
נר שישי
של חנוכה

07:30-09:30

דיני עונשין

 

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

11:30-13:30

סמינריון 2

 

08.12.21

16:00-18:00

סמינריון 1

10.12.21

07:30-09:30

דיני עונשין - סיום

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

 

15.12.21

16:00-18:00

סמינריון 1

17.12.21

08:00-09:30

מפגש עם דמויות מקראיות - מפגש 1

 

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

 

22.12.21

16:00-18:00

סמינריון 1

24.12.21

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

 

29.12.21

16:00-18:00

סמינריון 1

31.12.21

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

 

05.01.22

16:00-18:00

סמינריון 1

07.01.22

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

 

12.01.22

16:00-18:00

סמינריון 1

14.01.22
יום אחרון
לסמס' א'

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

 

19.01.22

16:00-18:00

סמינריון 1

21.01.22

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2 - סיום

 

26.01.22

16:00-18:00

סמינריון 1 - סיום

28.01.22

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:50-11:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

פסיכולוגיה פורנזית

 

02.02.22

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

04.02.22

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

פסיכולוגיה פורנזית

 

09.02.22

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

11.02.22

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:50-11:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

פסיכולוגיה פורנזית

 

16.02.22

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

18.02.22

07:30-09:30

הסייגים לאחריות פלילית - סיום

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

פסיכולוגיה פורנזית

 

23.02.22

16:00-18:00

 

25.02.22

07:30-09:30

הפרעות אכילה

 

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:50-11:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

פסיכולוגיה פורנזית

 

02.03.22
תחילת סמס' ב'

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

04.03.22

07:30-09:30

הפרעות אכילה

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

11:30-13:30

פסיכולוגיה פורנזית

 

09.03.22

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

11.03.22

07:30-09:30

הפרעות אכילה

 

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:50-11:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

פסיכולוגיה פורנזית

 

16.03.22

תענית אסתר

18.03.22

שושן פורים

 
 
 

23.03.22

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

25.03.22
שעון קיץ

07:30-09:00

הפרעות אכילה

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

10:50-12:20

פסיכולוגיה פורנזית

 

 

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

30.03.22

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

01.04.22

07:30-09:00

הפרעות אכילה

 

18:15-19:45

מבוא לאסטרטגיה

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל

10:50-12:20

פסיכולוגיה פורנזית - סיום

 

 

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

06.04.22

16:00-18:00

יחסי ציבור וניהול משברים

08.04.22

07:30-09:00

הפרעות אכילה

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה

10:50-12:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

 

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

13.04.22

חופשת פסח

15.04.22

חופשת פסח

 
 
 
 

20.04.22

חופשת פסח

22.04.22

חופשת פסח

 
 
 
 

27.04.22

ערב יום השואה

29.04.22

07:30-09:00

מפגש עם דמויות מקראיות - מפגש 2

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

10:50-12:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

04.05.22

יום הזיכרון

06.05.22

07:30-09:00

הפרעות אכילה

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

10:50-12:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

11.05.22

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

13.05.22

07:30-09:00

הפרעות אכילה

 

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - תרגיל - סיום

10:50-12:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

 

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

18.05.22
ערב ל"ג בעומר

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

20.05.22

 יום הסטודנט

07:30-09:00

 

 

18:15-19:45

פסיכופתולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

פסיכופתולוגיה - הרצאה - סיום

10:50-12:20

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

25.05.22

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה

27.05.22

07:30-09:00

 

 

18:15-19:45

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

יחסי ציבור וניהול משברים

10:50-12:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

 

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

01.06.22

16:00-18:00

יחסי ציבור וניהול משברים

03.06.22

07:30-09:00

הפרעות אכילה - סיום

 

18:15-19:30

יחסי ציבור וניהול משברים

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

 

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

08.06.22

16:00-18:00

מבוא לאסטרטגיה - סיום

10.06.22

07:30-09:00

עבריינות נוער

 

18:15-19:45

עבריינות נוער

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

עבריינות נוער

10:50-12:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

 

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

15.06.22

16:00-17:30

יחסי ציבור וניהול משברים

17.06.22

07:30-09:00

עבריינות נוער

 

17:45-19:45

עבריינות נוער

09:10-10:40

עבריינות נוער

 

20:00-21:30

עבריינות נוער

10:50-12:20

אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

 

 

12:30-14:00

אישות תלמוד הלכה ומנהג - סיום

 

22.06.22

16:00-17:30

יחסי ציבור וניהול משברים - סיום

24.06.22
יום אחרון
לסמסטר ב'

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

17:45-19:45

עבריינות נוער

09:10-10:40

קבלת החלטות - סיום

 

20:00-21:30

עבריינות נוער

10:50-12:20

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

עבריינות נוער - סיום