פירוט קורסי סמסטרים א'+ב' שנה"ל תשפ"ג | מגן ג'

סמסטר א

     

שם קורס

מרצה

קוד קורס

נק"ז

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

עו"ד אייל ברגר

93-620-70

1

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93125

1

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

ד"ר יחיאל שבי

93-619-70

1

הדרכה ביבליוגרפית

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-70

1

אסונות טבע

פרופ' ישי ויינשטיין

93-610-70

1

מבוא למזרח תיכון

ד"ר מנחם מרחבי

93-604-70

2

מראש השנה ועד פורים

ד"ר בעז שפיגל

02-0471-70

2

סמסטר ב

     

שם קורס

מרצה

קוד קורס

נק"ז

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

ד"ר איתמר ריקובר

93-236-70

1

סייבר ומודיעין

מר אייל פינקו

93-608-70

1

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-70

2

לוחמת סייבר-אסטרטגיות וניהול איומים- סמינריון

מר חמי פקר

93-624-70

2

רגולציה וסייבר - סמינריון

ד"ר דנית ליבוביץ

93-615-70

ניהול משברים בארגונים - איומי סייבר- סמינריון

ד"ר אלי יצחק

93-616-70

דעיכה ומשבר בארגונים

ד"ר גרשון גילת

93-617-70

1

ניהול קשרי עובדים

ד"ר מיכל סלצקי

93-435-70

1

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

ד"ר עמיחי כהן

02-371-70

2