לוח זמנים לשנת תשפ"ב

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב 

תוכנית " מגן" מחזור ג'

 

יום ראשון

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

27.02.22

 

 תחילת סמסטר ב'04.03.22

08:00-09:30

מבוא למדעי המדינה חלק א'-התחלה

09:50-11:20

מבוא לסייבר-התחלה

11:30-13:00

סטטיטיסטיקה א'- מפגש 1

 

 

 

06.03.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון-התחלה

11.03.22

08:00-09:30

מבוא למדעי המדינה חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה-התחלה

09:50-11:20

מבוא לסייבר

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

11:30-13:00

מבוא לתקשורת המונים חלק א'-התחלה

 

 

 

 

13.03.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

18.03.22

 

חופשת פורים

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

 

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

 

 

 

 

20.03.22

16:00-17:30

 יהדות- מפגש 1

25.03.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

 

 

 

 

27.03.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

01.04.22

08:00-09:30

מבוא למדעי המדינה חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

09:50-11:20

מבוא לסייבר

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

11:30-13:00

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

 

 

 

 

03.04.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

08.04.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

10.04.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

15.04.22

 

פסח

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

 

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

 

 

 

 

17.04.22

16:00-17:30

פסח

22.04.22

 

פסח

17:50-19:20

 

19:30-21:00

 

 

 

24.04.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

29.04.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

 

 

 

 

01.05.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

06.05.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

 

 

 

 

08.05.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

13.05.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

09:10-10:40

מבוא למדעי המדינה חלק א' (במקום סייבר)

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

 

 

 

 

15.05.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

 

 

 

ביטול יום לימודים- יום פתוח

20.05.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

10:50-12:20

סטטיטיסטיקה א'- מפגש 2

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

27.05.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

10:50-12:20

סטטיטיסטיקה א'- מפגש 2

 

 

12:30-14:00

סטטיטיסטיקה א'- מפגש 3 (במקום מדעי המדינה)

 

 

 

 

 

 

יום ירושלים 29.05.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

03.06.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:30-21:00

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

           
           

שבועות 05.06.22

16:00-17:30

שבועות

10.06.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:30-21:00

10:50-12:20

סטטיטיסטיקה א'- מפגש 4 סיום

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

 

 

 

 

12.06.22

16:00-17:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

17.06.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

17:50-19:20

מבוא לכלכלה

09:10-10:40

מבוא לסייבר

19:30-21:00

מבוא לכלכלה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

 

 

 

 

19.06.22

16:00-18:00

 יהדות- מפגש 2

24.06.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית חלק א'

18:20-19:50

מבוא לכלכלה

09:10-10:40

מבוא לסייבר-סיום

20:00-21:30

מבוא לכלכלה-סיום

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה חלק א'

 

 

 

 

 

 

תחילת סמסטר קיץ 26.06.22

16:00-17:30

אסלאם וגלובליזציה - התחלה

01.07.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

17:50-18:20

ניהול סיכונים - התחלה

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

18:30-21:00

ניהול סיכונים

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

 

 

 

 

03.07.22

16:00-18:00

אסלאם וגלובליזציה

08.07.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

התנהגות ארגונית א' - התחלה

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א'

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב מפגש 1

 

 

 

 

 

 

10.07.22

16:00-18:00

אסלאם וגלובליזציה

15.07.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א'

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

12:30-14:00

מבוא לסוציולגיה מפגש 1

 

 

 

 

 

 

17.07.22

 

צום שבעה עשר בתמוז

22.07.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

 

09:10-10:40

מבוא למדעי המדינה ב'

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

 

 

 

 

24.07.22

16:00-18:00

אסלאם וגלובליזציה

29.07.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א'

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

 

 

 

 

 

 

31.07.22

16:00-18:00

אסלאם וגלובליזציה

05.08.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א'

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

 

 

 

 

 

 

07.08.22

 

צום תשעה באב

12.08.22

07:30-09:00

סטטיסטיקה ב מפגש 2

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה ב מפגש 3

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

 

 

 

 

 

 

14.08.22

 

חופשה מרוכזת

19.08.22

07:30-09:00

חופשה מרוכזת

 

09:10-10:40

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

 

21.08.22

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

26.08.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18.15-19.30

ניהול סיכונים

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

אסלאם וגלובליזציה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

 

 

 

 

 

 

28.08.22

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

02.09.22

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

אסלאם וגלובליזציה

10:50-12:20

מבוא לסוציולוגיה מפגש 2 סיום

 

 

12:30-14:00

מבוא למדעי המדינה ב'

 

 

 

 

 

 

04.09.22

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

09.09.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

אסלאם וגלובליזציה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

12:30-14:00

ניהול סיכונים

 

 

 

 

 

 

11.09.22

16:00-18:00

ניהול סיכונים

16.09.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

אסלאם וגלובליזציה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

12:30-14:00

ניהול סיכונים

 

 

 

 

 

 

18.09.22

16:30-18:00

ניהול סיכונים

23.09.22

07:30-09:00

מבוא למדעי המדינה ב'

18:20-19:50

ניהול סיכונים

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

20:00-21:30

אסלאם וגלובליזציה

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים ב'

 

 

12:30-14:00

אסלאם וגלובליזציה

 

 

 

 

 

 

25.9.22

 

ראש השנה

30.9.22

07:30-09:00

ניהול סיכונים - שיעור משותף לשני המחזורים

 

09:10-10:40

ניהול סיכונים

 

10:50-12:20

אסלאם וגלובליזציה

 

 

 

*לוח הזמנים כפוף לשינויים.