לוח זמנים קיץ תשפ"ג - מורשה שנה א', מחזור כ"ח

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשפ"ג מורשה כ"ח

 

 

יום שלישי

הלימודים יתקיימו בבנין 604 כיתה 11

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

04.07.23
סמסטר קיץ

16:00-17:30

שיטות מחקר

07.07.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

 

 

11.07.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

14.07.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

פרקים נבחרים - מפגש 1

 

18.07.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

21.07.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

דיני משפחה - מפגש 1

 

25.07.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

28.07.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

 

01.08.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

04.08.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

 

08.08.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

11.08.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

 

 

15.08.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

18.08.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

 

 

19:30-21:00

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00

 

 

22.08.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

25.08.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

 

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

פרקים נבחרים - מפגש 2

 

29.08.23

חופשה מרוכזת

01.09.23

חופשה מרוכזת

 
 
 
 

05.09.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

08.09.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

דיני משפחה - מפגש 2

 

12.09.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

15.09.23

ערב ראש השנה

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

 

 

 

19.09.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

22.09.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

 

 

26.09.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

29.09.23

ערב סוכות

 

17:45-19:15

שיטות מחקר

 

19:30-21:00

טרור וגרילה

 

 

 

03.10.23

סוכות

06.10.12

הושענא רבה

 
 
 
 

10.10.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

13.10.23

07:30-09:00

זהויות יהודיות בישראל - סיום

 

17:45-19:15

שיטות מחקר - סיום

09:10-10:40

מבוא לאסטרטגיה

 

19:30-21:00

טרור וגרילה - סיום

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

12:30-14:00

פרקים נבחרים - מפגש 3

 

17.10.23
יום אחרון
לסמס קיץ

16:00-17:30

 מבוא לאסטרטגיה

 

 

17:45-19:15

 מבוא לאסטרטגיה - סיום

 

19:30-21:00