לוח זמנים לשנת תשפ"ג - מורשה כ"ח, שנה א'

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג מורשה כ"ח

 

יום שלישי

בנין 905 כיתה 62

תרגול בסטטיסטיקה למעוניינים (לא חובה אבל מומלץ) יתקיים בין השעות 14:00-16:00 בבנין 505 כיתה 202.

 

יום שישי

לימודים בזום

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

25.10.22

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

28.10.22

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

01.11.22

בחירות

04.11.22

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

09:50-11:50

יסודות הניהול

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

08.11.22

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

11.11.22

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

15.11.22

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

18.11.22

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

22.11.22

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

25.11.22

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

29.11.22

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

02.12.22

לימודים פרונטליים

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

06.12.22

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

09.12.22

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

13.12.22

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

16.12.22

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

20.12.22

נר שלישי של חנוכה

23.12.22

נר שישי של חנוכה

27.12.22

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

30.12.22

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

03.01.23

צום עשרה בטבת

06.01.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

09:50-11:50

יסודות הניהול

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

10.01.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

13.01.23

07:30-09:30

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

17.01.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

20.01.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

24.01.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

27.01.23
סוף סמסטר א

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

31.01.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

03.02.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

07.02.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

10.02.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

14.02.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

17.02.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

21.02.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

24.02.23

לימודים פרונטליים

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

28.02.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

03.03.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

07.03.23

פורים

10.03.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית - סיום

09:50-11:50

יסודות הניהול - סיום

12:00-13:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

14.03.23
תחילת סמס ב

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

17.03.23

07:30-09:30

הדרכה בבליוגרפית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

11:30-13:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

21.03.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

24.03.23
שעון קיץ

07:30-09:00

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

28.03.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

31.03.23

07:30-09:00

הדרכה בבליוגרפית

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

04.04.23

חופשת פסח

07.04.23

חופשת פסח

11.04.23

חופשת פסח

14.04.23

07:30-09:00

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

18.04.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

21.04.23

לימודים פרונטליים

07:30-09:00

הדרכה בבליוגרפית - סיום

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

25.04.23

יום הזיכרון

28.04.23

07:30-09:00

תורת הארגונים

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

02.05.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

05.05.23

07:30-09:00

תורת הארגונים

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09.05.23
ל"ג בעומר

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

12.05.23

07:30-09:00

תורת הארגונים

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

16.05.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

19.05.23

יום ירושלים

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

 

23.05.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

26.05.23

חופש לחג שבועות

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל

 

30.05.23

16:00-18:00

 

02.06.23

 

יום הסטודנט

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה - סיום

 

20:00-21:30

מדיניות הביטחון של ישראל - סיום

 

 

 

06.06.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית

09.06.23

לימודים פרונטליים

 

בנין 605

כיתה 12

07:30-09:00

ממשל ופוליטיקה - תרגיל לורן - סיום

18:15-19:45

תורת הארגונים

09:10-10:25

תורת הארגונים

20:00-21:30

תורת הארגונים

10:45-12:15

הצגה "חלומות פשוטים"

 

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

13.06.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

16.06.23

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

תורת הארגונים

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

תורת הארגונים

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

20.06.23

16:00-18:00

תולדות המחשבה מדינית - סיום

23.06.23

07:30-09:00

תורת הארגונים

18:15-19:45

תורת הארגונים

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

תורת הארגונים

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

27.06.23

16:00-18:00

 

30.06.23
סוף סמסטר ב

07:30-09:00

תורת הארגונים - סיום

18:15-19:45

 

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון - סיום

20:00-21:30

 

10:50-12:20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12:30-14:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל - סיום