לוח זמנים לשנת תשפ"ג - משא"ן ט"ו, שנה א'

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג משא"ן ט"ו

 

יום שני

בנין 1002 כיתה 1

כיתת לימוד לתרגולים בקישור הבא 

יום שישי

לימודים בזום

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

24.10.22

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

28.10.22

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

31.10.22

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

04.11.22

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

07.11.22

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

11.11.22

08:00-09:30

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 1

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

14.11.22

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

18.11.22

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

מבוא למינהל ציבורי

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

21.11.22

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

25.11.22

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

28.11.22

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

02.12.22

לימודים פרונטליים

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

05.12.22

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

09.12.22

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

12.12.22

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

16.12.22

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

19.12.22

נר שני של חנוכה

23.12.22

נר שישי של חנוכה

26.12.22

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

30.12.22

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

02.01.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

06.01.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

09.01.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

13.01.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

16.01.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

20.01.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

23.01.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

27.01.23
סוף סמסטר א

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

30.01.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

03.02.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

06.02.23
ט"ו בשבט

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

10.02.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

13.02.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

17.02.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

20.02.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

24.02.23

לימודים פרונטליים

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

27.02.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

03.03.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:00

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

06.03.23

תענית אסתר

10.03.23

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש - סיום

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג - סיום

13.03.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

17.03.23
תחילת סמס ב

08:00-09:30

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:00

 

20.03.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

24.03.23
שעון קיץ

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

12:30-14:00

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 2

27.03.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

31.03.23

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

12:30-14:00

 

03.04.23

חופשת פסח

07.04.23

חופשת פסח

10.04.23

חופשת פסח

14.04.23

07:30-09:00

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

17.04.23

ערב יום השואה

21.04.23

לימודים פרונטליים

07:30-09:00

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

12:30-14:00

 

24.04.23

ערב יום הזיכרון

28.04.23

07:30-09:00

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה - סיום

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

01.05.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

05.05.23

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

08.05.23
ערב ל"ג בעומר

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

12.05.23

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל - סיום

10:50-12:20

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 3

 

12:30-14:00

 

15.05.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

19.05.23

יום ירושלים

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית - סיום

 

22.05.23

16:00-18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

26.05.23

חופש לחג שבועות

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

20:00-21:30

 

 

29.05.23

16:00-18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

02.06.23

 

יום הסטודנט

 

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל - סיום

 

20:00-21:30

 

 

 

 

 

05.06.23

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי - סיום

09.06.23

לימודים פרונטליים

 

בנין 604

כיתה 61

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:25

אתיקה בניהול

20:00-21:30

 

10:45-12:15

הצגה "חלומות פשוטים"

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

12.06.23

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

16.06.23

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית א'

 

12:30-14:00

 

19.06.23

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

23.06.23

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

אתיקה בניהול - סיום

20:00-21:30

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית א'

 

12:30-14:00

 

26.06.23

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

30.06.23
סוף סמסטר ב

07:30-09:00

ישובצו מפגשים בהמשך

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א' - סיום

09:10-10:40

ישובצו מפגשים בהמשך

20:00-21:30

 

10:50-12:20

ישובצו מפגשים בהמשך

 

12:30-14:00