פירוט תכנית הלימודים- ניצבים י"ג

חטיבה ראשונה - קרמינולוגיה

מספרי קורס

שם המרצה

25 נ"ז

נלמד ב

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-30

ד"ר יעל סקה

2

תשע"ה

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-31/32

ד"ר זהבית קינברג / גב' תהל אוזן

1

תשע"ה

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-30

ד"ר ורד נאמן - חביב

2

תשע"ה

תורת הענישה

93-301-30

ד"ר תומר עינת

2

קיץ תשע"ה

פסיכופתולוגיה

93-302-30

ד"ר ורד נאמן - חביב

2

תשע"ו

תרגיל- פסיכופתולוגיה

93-302-31/32

ד"ר זהבית קינברג / גב' תהל אוזן

1

תשע"ו

סטייה חברתית

93-303-30

ד"ר עדה יורמן

2

קיץ תשע"ה

סייגים לאחריות פלילית

93-310-30

השופט הרן פיינשטיין

1

תשע"ו

דיני עונשין

93-309-30

השופט הרן פיינשטיין

1

תשע"ו

סמינריון מתחום מדעי המדינה

פירוט בעמוד הבא

 

2

 

קורס בחירה 1 – חולי, סטייה ועבריינות

93-313-30

ד"ר טל כרמי

1

תשע"ה

קורס בחירה 2– אלימות נגד נשים

93-306-30

ד"ר יעל סקה

1

תשע"ה

קורס בחירה 3–עבריינות נוער

93-329-30

גב' תהל אוזן

1

קיץ תשע"ו

קורס בחירה 4– מאפיינים התנהגותיים

93-330-30

ד"ר זהבית קינברג

1

תשע"ו

קורס בחירה 5–הפרעות אכילה

93-323-30

ד"ר רויטל נאור -זיו

1

קיץ תשע"ו

קורס בחירה 6–הפרעות קשב וריכוז

93-324-30

ד"ר זהבית קינברג

2

תשע"ה

קורס בחירה 7–אתיקה ואכיפת החוק

93-312-30

עו"ד אייל ברגר

2

קיץ תשע"ה

 

חטיבה שניה – מדעי המדינה

מספרי קורס

שם המרצה

7 נ"ז

 

         

ממשל ופוליטיקה

93-051-30

ד"ר עדי בינס

2

תשע"ה

         

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

93-051-31/32

מר אביחי ארביטמן / גב' לורן דגן

1

תשע"ה

         

יסודות המשטר בישראל

93-054-30

ד"ר רוני קמפינסקי

2

תשע"ה

         

מחשבה מדינית/ חברה, תרבות ופוליטיקה

93-053-30

ד"ר דקלה שר

2

תשע"ו

         

חטיבה שלישית - ביטחון

מספרי קורס

שם המרצה

7 נ"ז

 

         

קבלת החלטות

93-056-30

ד"ר דניאלה שנקר

1

תשע"ו

         

קביעת מדיניות

93-063-30

ד"ר דניאלה שנקר

1

קיץ תשע"ו

         

מבוא לאסטרטגיה

93-060-30

ד"ר איתמר ריקובר

2

תשע"ו

         

קורס בחירה 1 – הג'יאהד העולמי

93-128-30

ד"ר דוד קורן

2

קיץ תשע"ו

         

קורס בחירה 2– טרור וגרילה

93-125-30

ד"ר איתמר ריקובר

1

תשע"ו

 

 

 

 

 

חטיבה משלימה-בין תחומי

מספרי קורס

שם המרצה

9 נ"ז

 

         

סמינריון בין-תחומי

פירוט בעמוד הבא

 

2

 

 

 

 

 

 

כתיבה מדעית

93-008-30/31

ד"ר יעל סקה / ד"ר רויטל נאור- זיו

1

תשע"ה

         

סטטיסטיקה א'

93-011-30

ד"ר זהבית כהן – כ"ץ

2

תשע"ה

         

סטטיסטיקה ב'

93-012-30

ד"ר זהבית כהן – כ"ץ

2

תשע"ה

         

שיטות מחקר

93-003-30

ד"ר אמיר זילבר

2

קיץ תשע"ה

         

חטיבת לימודי יהדות

 

 

10 נ"ז

 

       

נושאים במקרא

01-094-57

ד"ר איילת סיידלר

2

קיץ תשע"ה

       

ספרי התורה

01-002-57

ד"ר איתן פינקלשטיין

2

קיץ תשע"ו

       

מועדי ישראל

02-473-57

ד"ר בעז שפיגל

2

קיץ תשע"ו

       

אישות

02-017-57

ד"ר דב הרמן

2

תשע"ו

       

רמב"ם

03-099-58

ד"ר מאיר סיידלר

2

תשע"ה

       

 

חובות נוספות לתואר

 

 

 

           

בחינת מושגי יסוד ביהדות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנגלית

 

 

 

           

הבעה עברית

 

 

 

           
 

 

 

 

58 נ"ז

         

סמינריונים – אשכול קרמינולוגיה

 

סמינריון – אלימות במשפחה

93-317-30

ד"ר מרדכי פרישטיק

2

תשע"ו

 

סמינריון – התמודדות במצבי לחץ ומשבר

93-311-30

פרופ' ליאת קוליק

2

תשע"ו

 

סמינריון – ניתוח תקשורתי של מקרי אלימות ופשע בחברה הישראלית

93-315-30

ד"ר יעל סקה

2

תשע"ו

 

סמינריון – היבטים ביוסוציופסיכולוגיים של התמכרויות

93-331-30

ד"ר רויטל נאור- זיו

2

תשע"ו

 

סמינריונים – אשכול בין-תחומי

 

סמינריון – מדינה, משטר וחברה בעולם המערבי

93-062-30

פרופ' יהודית שיר-רונן

2

תשע"ו

 

סמינריון – ניהול משברים תקשורתיים

93-099-30

ד"ר מיכל סלצקי

2

תשע"ו

 

סמינריון – מוסיקה, לוגותרפיה וסטייה

93-318-30

ד"ר משה בן סימון

2

תשע"ו

 

סמינריון – התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים

93-305-30

ד"ר יעל סקה

2

תשע"ו

 

סמינריון – נשים, פשיעה וסטייה

93-328-30

ד"ר קרן גואטה

2

תשע"ו