רפורמה בקורסי אנגלית

רפורמה בקורסי אנגלית

בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, כל הסטודנטים בישראל שהחלו את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת זכאות לתואר.

תוכנם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

 

רמת אנגלית

ציון אמיר /  אמירם

הקורסים הנדרשים

מתי יילמדו במהלך התואר

 

פטור

 

134-150

קורס תוכן מחלקתי בשפה האנגלית (מושגי יסוד במדעי החברה)

שנה א'

קורס תוכן מחלקתי בשפה האנגלית (קבלת החלטות)

שנה ב'

 

מתקדמים ב'

 

120-133

מתקדמים ב'

נתון לבחירת הסטודנט:

 שנה א' או שנה ב'

קורס תוכן מחלקתי בשפה האנגלית (קבלת החלטות)

שנה ב'

מתקדמים א'

100-119

מתקדמים א', מתקדמים ב'

נתון לבחירת הסטודנט:

שנה א' או שנה ב'

 

בסיסי

 

85-99

בסיסי

שנה א'

מתקדמים א', מתקדמים ב'

שנה ב'

 

להלן הפירוט המלא:

 1. סטודנטים שהתקבלו ללימודים ברמת פטור באנגלית – כלומר סטודנטים שהתקבלו בציון אנגלית בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי מ- 134 ומעלה, יילמדו 2 קורסים דיסציפלינריים דרך המחלקה, והם:

 • קורס 'מושגי יסוד במדעי החברה' – קורס זה יתקיים בסמסטר ב' בשנה א' לתואר, במתכונת מתוקשבת, והוא מיועד אך ורק לסטודנטים אשר התקבלו ברמת פטור (ולא נדרשים ללמוד קורסים של אנגלית כשפה זרה).

  קורס זה יעניק פטור מלימוד הקורס בחירה משנה א' בהתאם לתוכנית הנלמדת.
   

 • הקורס הנוסף – 'קבלת החלטות' בשפה האנגלית. קורס זה יילמד בשנה ב'. קורס זה הינו קורס אשר נלמד כקורס מובנה במסגרת התוכנית.

  סטודנטים שסעיף זה (סעיף 1) רלוונטי עבורם – יילמדו קורס זה בשפה האנגלית, לעומת שאר הסטודנטים שיילמדו אותו בעברית.

** קורסים אלו ייספרו במניין נקודות הזכות של התואר וציונם יחושב בממוצע התואר הסופי.
 

 1. סטודנטים שהתקבלו ללימודים ברמת מתקדמים ב' באנגלית – כלומר סטודנטים שהתקבלו בציון אנגלית בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי בטווח שבין 120-133.

  סטודנטים אלה יילמדו את קורס אנגלית מתקדמים ב' (קורס אחד באנגלית) ולכן כהשלמה לדרישת המל"ג, יילמדו בשנה ב' את הקורס 'קבלת החלטות' בשפה האנגלית.

  קורס 'קבלת החלטות' הינו קורס אשר נלמד כקורס מובנה במסגרת התוכניות לתואר ראשון.

  סטודנטים שסעיף זה (סעיף 2) רלוונטי עבורם – ילמדו קורס זה בשפה האנגלית, לעומת שאר הסטודנטים שילמדו אותו בעברית. רישום ולימוד קורס זה יתבצעו בשנה ב'.

** קורס זה ייספר במניין נקודות הזכות הנדרשות לתואר, וציונו יחושב בממוצע התואר.
 

 1. סטודנטים שהתקבלו ללימודים ברמת מתקדמים א' באנגלית - כלומר סטודנטים שהתקבלו בציון אנגלית בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי בטווח שבין 100-119 יילמדו את הקורסים מתקדמים א' ומתקדמים ב'.

   
 2. סטודנטים שהתקבלו ללימודים ברמת בסיסי באנגלית - כלומר סטודנטים שהתקבלו ללימודים בציון אנגלית בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי בטווח שבין 85-99 יילמדו את הקורסים בסיסי, מתקדמים א' ומתקדמים ב'.

 

למען הסר ספק, ללא השלמת דרישת האנגלית לא ניתן יהיה לקבל אישור זכאות לתואר – הקפידו וודאו כי הינכם רשומים לקורסים כנדרש.

 

בברכה,

צוות המדור