רישום למועד ב'

בהתאם להנחיות מדור בחינות, הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך בהתאם לכללים הבאים:

  • סטודנט שנכשל או קיבל ציון  עד 70 כולל, או לא נבחן במועד א', מופיע אוטומטית ברשימת הנבחנים ואינו צריך להירשם. ברישום אוטומטי אין חובה לגשת לבחינה ואם הסטודנט לא ניגש, ציון מועד א' ישמר. כמו כן, לא מוטלת חובה כספית במקרה זה.
  • אם הציון הבחינה הוא 71 ומעלה, על הסטודנט להירשם לבחינה החל מ-17 ימים לפני הבחינה ועד שבוע לפני, לא כולל יום הבחינה.
  • הרישום לשיפור ציון מתבצע דרך מערכת אינ-בר, בכפתור לוח הבחינות שבמסך הראשי, תחת עמודה רישום למועד. הכפתור יופיע רק בהינתן הכללים שצוינו מעלה.
  • לאחר סגירת ההרשמה באינבר, ניתן להירשם באמצעות טופס פניה. עלות דמי טיפול ברישום מאוחר – 80 ש"ח.

  • יש לשים לב - לאחר רישום לשיפור ציון, ניתן לבטל הרשמה עד שבוע לפני מועד ב'. לאחר מועד זה, לא ניתן לבטל רישום. אי הגעה לבחינה תחייב דמי טיפול של 40 ₪ בשכר הלימוד.
  • על פי נהלי האוניברסיטה - הציון האחרון הוא הקובע. קבלת שאלון לידי הסטודנט משמעותה בחינה שהתקיימה. אם סטודנט החליט שלא להיבחן מכל סיבה שהיא, ציונו יהיה נכשל.
  • לא ניתן להירשם למועד ב' לבחינה לאחר שהחלה.