מועדי ג'

  מועד ג' / מועד מיוחד

1.   סטודנט שנכשל במועד א' ובמועד ב' או שנכשל באחד מהם ונעדר מהשני ללא הצדקה, או שנעדר משניהם ללא הצדקה לא זכאי למועד מיוחד.

2.   להלן הסטודנטים שיכולים להגיש בקשה למועד ג':

  • סטודנט שנכשל במועד אחד ומהמועד השני נעדר בשל סיבה מוצדקת.
  • סטודנט שנכשל בשני המועדים וזוהי השנה האחרונה ללימודיו (אחרת יהיה חייב לחזור על הקורס).
  • סטודנט שנעדר משני המועדים בשל סיבה מוצדקת.
  • סטודנט המעוניין לשפר את ציונו והקורס מתקיים באותה שנה.

3.  סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה אשר פוטרות מתשלום (בכל מקרה,יש לצרף אישורים מתאימים):

  • שרות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה, המסתיים פחות מ- 7 ימים לפני הבחינה, או שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה (לא שירות של יום אחד בלבד).
  • מחלה ממושכת (מעל שבוע), אישפוז בבי"ח, שמירת הריון, לידה וכד'.
  • חפיפה במועדיהן של שתי הבחינות.
  • כל סיבה אחרת שוועדת סטטוס תחליט היא מוצדקת (כגון: נישואין, אבל וכד').

4.    על הסטודנט שמעוניין לגשת למועד ג', למלא טופס מתאים ע"פ הקישורים הבאים:

5.    הסטודנט צריך לעמוד בכל דרישות הקורס של אותה השנה בה ניגש למועד ג'.

בנוסף, על הסטודנט להתעדכן בחומר הבחינה של אותה שנה אליה הוא ניגש. אחריות זו מוטלת על הסטודנט בלבד.

6. על הסטודנט לוודא את תאריכי הבחינה של מועדי ג' ולהתעדכן כשבועיים מראש שלא חל בהם שינוי.

7.. במידה ולא מתקיים הקורס בתוכניות שלנו ובקמפוס, הסטודנט צריך לחכות לסוף התואר, שהבחינה שנשארה לו, תהיה חובה אחרונה שמעכבת לו את קבלת התואר ורק אז להגיש טופס בקשה לדרישה אחרונה לתואר. לאחר בדיקה שזו אכן הדרישה האחרונה שלו לקבלת התואר, יינתן אישור ממדור סטטוס למועד מיוחד  אשר מותנה בהסכמת המרצה.

לידיעתכם, את הטפסים יש להגיש/לפקסס למשרדי המדור לזרועות הביטחון ולא לסטטוס כמו שאר הסטודנטים הלומדים בקמפוס בר-אילן.