סיום תואר- הנחיות

על-מנת להקל עליכם את הצעדים האחרונים לקראת קבלת התואר המיוחל, להלן הוראות מפורטות לתהליך סיום התואר וקבלת הזכאות:

1. סטודנט שסיים את חובותיו האקדמיות וכל הציונים הסופיים מוזנים במחשב, זכאי להגיש בקשה לסיום תואר.

2. תהליך הבקשה לזכאות נעשה דרך אתר המידע האישי (מערכת in-bar). באתר יש להיכנס לבקשות ואישורים > בקשה לסיום תואר.

3. הבקשה תעבור קודם כל להבדיקה במדור שכר לימוד. שם תתבצע בדיקה האם קיים חוב שכר לימוד. אם כן, תישלח אל הסטודנט הודעת מייל עם סכום להשלמת שכ"ל ל-300%, הסבר על החישוב ודרישה לתשלום באתר.

4. לאחר הסדרת התשלום הנדרש, יש לשלוח מייל חוזר למדור שכר לימוד כי התשלום בוצע, ואז הבקשה תעבור למשרד הרשם. (* פרטים לגבי זיכוי ממינימום שכר לימוד מופיעים בהערות למטה).

5. מרגע הגעת הבקשה למשרד הרשם, משך הטיפול בבקשה לזכאות הינו כ-20 ימי עבודה (ללא שישי, שבת או חגים).

6. תאריך הזכאות לתואר יינתן לפי תאריך הבחינה / העבודה האחרונה שהוגשה (ולא לפי תאריך הזנת הציון במחשב).

7. אישור הזכאות וגליון ציונים, חתומים דיגיטלית, יישלחו אל הסטודנט בדואר אלקטורני לכתובת המעודכנת במערכת.

 

הערות:

* זיכוי ממינימום שכר לימוד - במידה ולסטודנט קיימים פטורים מקורסים שהוכרו ע"י ועדת הסטטוס, בקשתו תעבור למדור תל"ם. שם תתבצע בדיקה האם הסטודנט זכאי להנחה ממינימום שכר לימוד, ובהתאם, יישלח אליו מכתב על גובה ההנחה שלה הינו זכאי בצירוף שובר תשלום מעודכן.

** קורסים עודפים לגמול השתלמות: 

א. אם מדובר בקורסים עודפים להוצאה מהממוצע, אזי במעמד הבקשה לזכאות, קיימת אופציה לסמן את הקורסים העודפים שאותם הסטודנט מבקש להוציא מהממוצע. במקרה זה, הקורסים לגמו"ש יופיעו בעמוד נפרד בגיליון הציונים שהסטודנט יקבל בצירוף לאישור הזכאות.

ב. סטודנט המעוניין להשאיר את הקורסים בתוך הממוצע ולקבל עליהם מכתב נפרד על הגמו"ש, לאחר קבלת אישור הזכאות יש להיכנס לאתר המידע האישי > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > דוחות ואישורים לבוגרים ואחרים > אישור על קורסים עודפים.

בגין בקשה זו יש לשלם את הסכום הרשום בטופס. במקרה זה, הקורסים יישארו בתוך הממוצע ויהיו מוכרים לגמו"ש. 

בכל מקרה, גם באופציה א' וגם באופציה ב', הסטודנט יוכל להשתמש בקורסים העודפים לגמו"ש .