סיום תואר- הנחיות

על-מנת להקל על הסטודנטים את הצעדים האחרונים לקראת קבלת התואר המיוחל, להלן הוראות מפורטות לתהליך סיום התואר וקבלת הזכאות:

1. סטודנט שסיים את חובותיו האקדמיות וכל הציונים הסופיים מוזנים במחשב, זכאי להגיש בקשה לסיום תואר.

2. תהליך הבקשה לזכאות נעשה דרך 'המידע האישי' באתר האוניברסיטה. בתוך 'המידע האישי', יש להיכנס ל'פניות מנהליות'->הגשת סיום לימודים.

3. הבקשה תעבור קודם כל לתחנת מדור שכר לימוד. שם תתבצע בדיקה האם הסטודנט חייב שכר לימוד. אם כן, תישלח אל הסטודנט הודעת מייל עם סכום להשלמת שכ"ל ל-300% ודרישה לתשלום באינ-בר.

4. לאחר שהסטודנט ישלם את התשלום הנדרש, יש לשלוח מייל חוזר למדור שכר לימוד כי התשלום בוצע, ואז הבקשה תעבור למשרד הרשם. (* פרטים לגבי זיכוי ממינימום שכר לימוד מופיעים בהערות למטה)

5. מרגע הגעת הבקשה למשרד הרשם, משך הטיפול בבקשה לזכאות הינו כ-30 ימי עבודה (ללא שישי, שבת או חגים).

6. תאריך הזכאות לתואר יינתן לפי תאריך הבחינה / העבודה האחרונה שהוגשה (ולא לפי תאריך הזנת הציון במחשב).

7. אישור הזכאות בצירוף גליון ציונים וממוצע, יישלחו אל הסטודנט בדואר אלקטורני לכתובת המעודכנת במערכת.

 

הערות:

* זיכוי ממינימום שכר לימוד - במידה ולסטודנט קיימים פטורים מקורסים שהוכרו ע"י ועדת הסטטוס, בקשתו תעבור למדור תל"ם. שם תתבצע בדיקה האם הסטודנט זכאי להנחה ממינימום שכר לימוד, ובהתאם, יישלח אליו מכתב על גובה ההנחה שלה הינו זכאי בצירוף שובר תשלום מעודכן.

** קורסים עודפים לגמול השתלמות -

א. אם מדובר בקורסים עודפים להוצאה מהממוצע, אזי במעמד הבקשה לזכאות, קיימת אופציה לסמן את הקורסים העודפים שאותם הסטודנט מבקש להוציא מהממוצע. במקרה זה, הקורסים לגמו"ש יופיעו בעמוד נפרד בגיליון הציונים שהסטודנט יקבל בצירוף לאישור הזכאות.

ב. סטודנט המעוניין להשאיר את הקורסים בתוך הממוצע ולקבל עליהם מכתב נפרד על הגמו"ש, יש להגיש טופס אחר במקביל, יש להיכנס לאתר המידע האישי->פניות מנהליות->הגשת בקשה->דוחות לימודים ואישורים לתואר->אישור על קורסים עודפים.

בגין בקשה זו יש לשלם את הסכום הרשום בטופס. במקרה זה, הקורסים יישארו בתוך הממוצע ויהיו מוכרים לגמו"ש. 

בכל מקרה, גם באופציה א' וגם באופציה ב', הסטודנט יוכל להשתמש בקורסים העודפים לגמו"ש .