מעבר מלימודים כלליים לב.א רב תחומי מדעי החברה - קבלה על תנאי

קבלה על תנאי למסגרת לימודים כלליים:

למועמדים עם ממוצע בגרות נמוך מהמינימום –בטווח שבין 78-82 אפשרות ללימודים "על-תנאי" בשנה א'.

הקבלה תתבצע לאחר דיון בוועדת חריגים של המשרד לקבלת תלמידים. כל מקרה יידון לגופו.

ניתן ללמוד במסגרת זו שנה אחת בלבד.

על הסטודנטים לעמוד בממוצע כללי של 75 בכל קורסי המבוא שייקבעו ע"י הוועדה לקבלת תלמידים.

בסיום שנה א' – יתקיים דיון מחודש בוועדה לקבלת תלמידים.

לאחר עמידה בממוצע הנדרש – קבלה לב.א. רב תחומי לקראת שנה ב'.

סטודנט שאינו יעמוד בממוצע הנדרש – לא יוכל להמשיך את לימודיו.