קבלה ללימודים על תנאי

קבלה על תנאי למסגרת ב.א "מן המנין בתנאי":

למועמדים בעלי ממוצע בגרות בטווח 78-82 ובתנאי שבידם בחינת מיון רמה באנגלית בציון של 85 ומעלה, קיימת אפשרות להגיש בקשה לוועדת חריגים במדור לזרועות הביטחון על מנת להתקבל ללימודים במעמד "מן המניין בתנאי".

כיצד להגיש בקשה לקבלה במעמד "מן המניין בתנאי":

  1. יש להעביר מכתב בקשה לועדת חריגים של המדור לזרועות הביטחון.
  2. יש לציין בצורה מסודרת את כל הפרטים המזהים, את תוכנית הלימודים המבוקשת ואת מהות הבקשה באופן ברור.
  3. ניתן לצרף המלצות ממקום העבודה או כל גורם בכיר אחר.
  4. במידה וטרם הועברו מסמכי קבלה - יש לצרפם למכתב הבקשה.
  5. את המכתב ושאר המסמכים יש להעביר לכתובת המייל z.bitachon@biu.ac.il

משמעות קבלה ללימודים במעמד "מן המניין בתנאי":

  1. על הסטודנטים לעמוד בממוצע כללי של 75 בכל קורסי המבוא של שנה א'. רשימת הקורסים נקבעת ע"י הוועדה לקבלת תלמידים.
  2. ניתן ללמוד במסגרת זו שנה אחת בלבד.
  3. לאחר עמידה בממוצע הנדרש – יש לפנות למדור לצורך שינוי מעמד לב.א. רב תחומי "מן המניין" לקראת שנה ב'.
  4. בסיום שנה א' – יתקיים דיון מחודש בוועדה לקבלת תלמידים, ומי שעמד בתנאי יעבור למעמד "מן המניין" ללא תנאי.
  5. סטודנט שאינו יעמוד בממוצע הנדרש – לא יוכל להמשיך את לימודיו.

 

לקבלת מידע נוסף אודות תוכניות הלימודים של המדור לזרועות הביטחון פנו אלינו

דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5317005/6