אנגלית

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה והכנה לפטור מלימודי אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה.

סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם בלימודי אנגלית כשפה זרה עד סוף השנה השנייה ללימודיהם, יורשו להירשם וללמוד אך ורק קורסי אנגלית כשפה זרה, עד שיסיימו חובותיהם בהם.

 

סדנאות תמיכה ללימוד אנגלית לליקויי למידה בדרגה חמורה - בשיתוף עם מרכז חדד

סטודנטים בעלי ליקויי למידה בדרגה חמורה שאובחנו ותועדו מקצועית במהלך שנות לימודיהם, יכולים להפנות למרכז חדד את האיבחון המקצועי, בתנאי שקיימת בו התייחסות נפרדת ומפורטת מאוד לנושא האנגלית. הפונים יוזמנו לראיון אישי (הכרוך בתשלום) וועדה מקצועית תדון בהתאמתם לסדנאות התמיכה באנגלית לסטודנטים אלו. בחלק מהמקרים ידרש איבחון נוסף (הכרוך בתשלום נוסף).

את האיבחונים יש למסור למרכז חדד באופן אישי או לשלוח ישירות למרכז חדד, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900, תוך ציון ברור שמדובר בפניה בקשר ללימוד אנגלית. הפניה תעשה במהלך החודשים יולי ואוגוסט.

מומלץ שסטודנטים אשר פנו למרכז חדד וטרם קיבלו מענה לפנייתם, ירשמו לקורס אנגלית רגיל במהלך תקופת הרישום על מנת להבטיח את מקומם במידה שלא יתקבלו לסדנאות התמיכה. הרישום לסדנאות אלו מתבצע ע"י יועץ היחידה עם הצגת אישור מתאים ממרכז חדד. על הסטודנטים להגיע ליועץ בבניין קורט 1004 חדר 004 בימים ובשעות ההרשמה על מנת להרשם לסדנא המתאימה.

 

מיון לקורסים לתואר ראשון

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

לפי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית מסווגים הסטודנטים לתואר ראשון כדלקמן (המידע מעודכן לשנה"ל תשס"ו):

א. פטור מלימודי אנגלית - ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי/אמיר"ם (234 ומעלה במבחן אמי"ר)

ב. מתקדמים ב' - ציון בין 120-133 בפסיכומטרי/ אמיר"ם (220-233 באמי"ר). הקורס נלמד ב -  4 ש"ש סמסטריאליות. הקורס מעניק פטור.

ג. מתקדמים א' - ציון בין 100-119 בפסיכומטרי/אמיר"ם (200-219 באמי"ר). לרמה זו עוברים גם סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס הבסיסי . קורס זה בן 4 ש"ס סמסטריאליות. הקורס מקנה מעבר לרמת מתקדמים ב'.

ד. בסיסי - ציון בין 85-99 בפסיכומטרי/אמיר"ם (195-199 באמי"ר). הקורס מתקיים בהיקף של 3 ש"ש שנתיות. הקורס מקנה מעבר לרמת מתקדמים א'.

לידיעתכם, מועמדים לתוכניות לזרועות הביטחון לא יורשו להתחיל את לימודיהם עם ציון אנגלית פחות מ - 85 בפסיכומטרי/מבחן אמיר"ם או 185 במבחן אמי"ר.

 

  • תשלום עבור קורסי אנגלית ייגבה בנפרד.

 

פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון:

פטורים מלימודי אנגלית סטודנטים העונים על אחת הדרישות הבאות:

1. עברו את חלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית בציון שקבע לפטור (ציון 134 ומעלה).

2. סיימו בהצלחה קורס לפטור באנגלית כשפה זרה באחד מהמוסדות הבאים:

אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן - גוריון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, אוניברסיטת חיפה,  

3. בעלי תואר ראשון ממכללות שקיבלו אישור המל"ג להעניק תואר ב.א. יש להציג אישורים מתאימים למדור לזרועות הביטחון.

4. בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית. יש להציג אישורים מתאימים למדור לזרועות הביטחון.

5. בעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני באוניברסיטאות בארץ (יש להציג אישורים מתאימים למדור לזרועות הביטחון).

6. בעלי תואר ראשון באוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב, חיפה, העברית, בן גוריון, הפתוחה והטכניון.

7. בעלי ציון 500 ומעלה בחלק ה - verbal של בחינת S.A.T. יש להציג אישור מתאים למדור.

סטודנטים אשר הגיעו לפטור מאנגלית במוסד מוכר להשכלה גבוהה, מתבקשים להגיש אישור על כך למדור לזרועות הביטחון. כל מקרה ייבדק לגופו.

לידיעתכם, הפטור מאנגלית לתואר ראשון תקף ל - 10 שנים לאחר קבלתו.

 

מצ"ב קישור ליחידה לאנגלית כשפה זרה בבר אילן: 

http://efl.biu.ac.il/