אנגלית

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה והכנה לפטור מלימודי אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה.

סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם בלימודי אנגלית כשפה זרה עד סוף השנה השנייה ללימודיהם, יורשו להירשם וללמוד אך ורק קורסי אנגלית כשפה זרה, עד שיסיימו חובותיהם בהם.

 

מיון לקורסים לתואר ראשון

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

לפי תוצאות הבחינות הנ"ל מסווגים הסטודנטים לתואר ראשון כדלקמן:

רמה

ציון בבבחינת פסיכומטרי \ בחינת אמיר"ם

ציון מבחן אמי"ר (עד לשנת תשפ"א)

עלות הקורס

מידע נוסף

בסיסי

85-99

185-199

2925 ₪

יתקיים במשך 2 סמסטרים. בסיומו עוברים לקורסים מתקדמים א'

מתקדמים א'

100-119

200-219

1950 ₪

יתקיים במהלך סמסטר אחד. בסיומו עוברים לקורסים מתקדמים ב'

מתקדמים ב'

120-133

22-233

ללא עלות

יתקיים במהלך סמסטר אחד. סיום בהצלחה של קורס זה מעניק פטור מחובת אנגלית

פטור

134 ומעלה

234 ומעלה

-

-

 
 
  • תשלום עבור קורסי אנגלית יצורף ליתרת שכר הלימוד של הסטודנט מעבר לשכ"ל הבסיסי.

 

פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון:

פטורים מלימודי אנגלית סטודנטים העונים על אחת הדרישות הבאות:

1. עברו את חלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית בציון שקבע לפטור (ציון 134 ומעלה).

2. סיימו בהצלחה קורס לפטור באנגלית כשפה זרה באחד מהמוסדות הבאים*: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן - גוריון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, אוניברסיטת חיפה, ואוניברסיטת אריאל. 

  • קורסי אנגלית ממוסדות אלו מוכרים בתנאי שהם פרונטליים ולא מקוונים / וירטואליים/ מתוקשבים. 

3. בעלי תואר ראשון ממכללות שקיבלו אישור המל"ג להעניק תואר ב.א.. הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישור מתאים למדור לזרועות הביטחון.

4. בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית. הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישורים מתאימים למדור לזרועות הביטחון.

5. בעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני באוניברסיטאות בארץ. יש להציג אישורים מתאימים למדור לזרועות הביטחון.

6. בעלי תואר ראשון באוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב, אריאל, חיפה, העברית, בן גוריון, הפתוחה והטכניון.

7. בעלי ציון 670 ומעלה בחלק ה - verbal של בחינת S.A.T. יש להציג אישור מתאים למדור.

8. בעלי ציון של 100 ומעלה במבחן TOFEL

 

סטודנטים אשר הגיעו לפטור מאנגלית במוסד מוכר להשכלה גבוהה, מתבקשים להגיש אישור על כך למדור לזרועות הביטחון. כל מקרה ייבדק לגופו.

 

לידיעתכם, הפטור מאנגלית לתואר ראשון תקף ל - 10 שנים לאחר קבלתו.

 

פנייה למדור לזרועות הביטחון

לשליחת המסמכים, תלמידי התוכניות מורשה / ניצבים / משאבי אנוש יפנו לגב' קיינר אופק במייל keynar.ofek@biu.ac.il.

תלמידי תוכנית מגן יפנו לגב' עדי כהן במייל Adi.Cohen-S@biu.ac.il

למען הסר ספק - הרכזות מטפלות בתלמידי המדור לזרועות הביטחון בלבד, תלמידי שאר המחלקות צריכים לפנות ישירות למחלקה לאנגלית כשפה זרה.