פטור גורף לסטודנטים המסיימים את לימודיהם בשנתיים / 6 סמסטרים

הנחיות ועדת הסטאטוס לגבי תלמידי המדור לתוכניות לזרועות הביטחון בנוגע לסטודנטים אשר יסיימו / לא יסיימו את לימודיהם בשנתיים קלנדריות:

 

סטודנטים שהחלו את לימודיהם עד שנת תשע"ז:

א. לתלמידים המסיימים את לימודיהם לתואר ראשון בשנתיים קלנדריות רצופות בלבד, ניתן פטור יחסי של 6 ש"ש: 4 ש"ש ביהדות + 2 ש"ש קורסי בחירה ועל-כן סטודנטים אלו, נדרשים ללמוד היקף של 58 ש"ש במקום היקף של 64 ש"ש, על-מנת לסיים את החובות לתואר. הפטור היחסי נקבע ע"י ועדת הסטאטוס של האוניברסיטה.

ב. משך הלימודים של תוכניות "מורשה", "ניצבים" ו"משאבי אנוש" הינו - שנתיים קלנדריות רצופות ולפיכך תוכניות אלו נלמדות בהיקף של 58 ש"ש (ולא 64 ש"ש).

 

סטודנטים שהחלו את לימודיהם משנת תשע"ח ואילך:

א. לתלמידים המסיימים את לימודיהם לתואר ראשון בשנתיים קלנדריות רצופות בלבד, ניתן פטור יחסי של 4 ש"ש: 4 ש"ש בקורסי בחירה, ועל-כן סטודנטים אלו, נדרשים ללמוד היקף של 60 ש"ש במקום היקף של 64 ש"ש, על-מנת לסיים את החובות לתואר. הפטור היחסי נקבע ע"י ועדת הסטאטוס של האוניברסיטה.

ב. משך הלימודים של תוכניות "מורשה", "ניצבים", "משאבי אנוש" ו"מגן" הינו - שנתיים קלנדריות רצופות (6 סמסטרים) ולפיכך תוכניות אלו נלמדות בהיקף של 60 ש"ש (ולא 64 ש"ש).

 

הפטור יישאר בתוקף במקרים הבאים:

1. הגשת עבודות עד סוף סמסטר א' של השנה השלישית, או סמסטר ב' בשנה השלישית במקרה של תוכנית מגן.

2. בחינות מועד ג' שיתקיימו עד סוף סמסטר א' של השנה השלישית, או סמסטר ב' בשנה השלישית במקרה של תוכנית מגן.

3. מועד מיוחד כדרישה אחרונה לתואר, עד סוף סמסטר א, או סמסטר ב' בשנה השלישית במקרה של תוכנית מגן.

 

הפטור יתבטל במקרים הבאים:

התוכנית בנויה לפי 6 סמסטרים בשנתיים קלנדריות, סטודנטים אשר יאריכו לימודיהם מעבר לכך יידרשו בהשלמת קורסים נוספים

לתשומת לבכם, סטודנט שלמד באונ' בר אילן בעבר ואושר לו הכרה בלימודיו הקודמים בתכנית זו (אם למד מינימום 6 נק"ז –ש"ש) חייב גם הוא בהשלמת קורסים נוספים.

1. רישום לקורסים (עריכת מערכת) בשנה השלישית, או סמסטר ב' בשנה השלישית במקרה של תוכנית מגן.

2. מועדי ג' שיתקיימו במהלך סמסטר ב' והלאה של השנה השלישית, או סמסטר קיץ בשנה השלישית במקרה של תוכנית מגן.

3. הגשת עבודות במהלך סמסטר ב' והלאה של השנה השלישית, או סמסטר קיץ בשנה השלישית במקרה של תוכנית מגן.

 

על כן, סטודנטים אשר הפטור מ-4 ש"ש יתבטל להם, ייאלצו להשלים וללמוד 4 ש"ש באופן עצמאי.