פטור בשנתיים

הנחיות ועדת הסטאטוס לגבי תלמידי המדור לתוכניות לזרועות הביטחון בנוגע לסטודנטים אשר יסיימו / לא יסיימו את לימודיהם בשנתיים קלנדריות:

 

סטודנטים שהחלו את לימודיהם עד שנת תשע"ז:

א. לתלמידים המסיימים את לימודיהם לתואר ראשון בשנתיים קלנדריות רצופות בלבד, ניתן פטור יחסי של 6 ש"ש: 4 ש"ש ביהדות + 2 ש"ש קורסי בחירה ועל-כן סטודנטים אלו, נדרשים ללמוד היקף של 58 ש"ש במקום היקף של 64 ש"ש, על-מנת לסיים את החובות לתואר. הפטור היחסי נקבע ע"י ועדת הסטאטוס של האוניברסיטה.

ב. משך הלימודים של תוכניות "מורשה", "ניצבים" ו"משאבי אנוש" הינו - שנתיים קלנדריות רצופות ולפיכך תוכניות אלו נלמדות בהיקף של 58 ש"ש (ולא 64 ש"ש).

 

סטודנטים שהחלו את לימודיהם משנת תשע"ח ואילך:

א. לתלמידים המסיימים את לימודיהם לתואר ראשון בשנתיים קלנדריות רצופות בלבד, ניתן פטור יחסי של 4 ש"ש: 4 ש"ש בקורסי בחירה, ועל-כן סטודנטים אלו, נדרשים ללמוד היקף של 60 ש"ש במקום היקף של 64 ש"ש, על-מנת לסיים את החובות לתואר. הפטור היחסי נקבע ע"י ועדת הסטאטוס של האוניברסיטה.

ב. משך הלימודים של תוכניות "מורשה", "ניצבים" ו"משאבי אנוש" הינו - שנתיים קלנדריות רצופות ולפיכך תוכניות אלו נלמדות בהיקף של 60 ש"ש (ולא 64 ש"ש).

 

הפטור יישאר בתוקף במקרים הבאים:

1.       הגשת עבודות עד סוף סמסטר א' של השנה השלישית

2.       בחינות מועד ג' שיתקיימו עד סוף סמסטר א' של השנה השלישית

3.       מועד מיוחד כדרישה אחרונה לתואר, עד סוף סמסטר א

 

הפטור יתבטל במקרים הבאים:

1.       רישום לקורסים (עריכת מערכת) בשנה השלישית

2.       מועדי ג' שיתקיימו במהלך סמסטר ב' והלאה של השנה השלישית

3.       הגשת עבודות במהלך סמסטר ב' והלאה של השנה השלישיתה. על כן, סטודנטים אשר הפטור מ-6 ש"ש יתבטל להם, ייאלצו להשלים וללמוד 6 ש"ש     באופן עצמאי.