נהלי מדור בחינות

מצ"ב קישור לאתר מדור בחינות. באתר זה תוכלו למצוא מידע כללי אודות מדור בחינות בנושאים שונים.

מידע זה כולל נושאים כגון פרסום מועדי בחינות, זכאות כניסה לבחינה, הרשמה למועד ב' (שיפור ציון), טוהר הבחינות ותקנון ועדת משמעת ועוד.

 

* מידע על רישום למועדי ב' (שיפור ציון).

* מידע על רישום למועד ג' (מועד מיוחד).

* מידע על הגשת עבודות