כללים אקדמים

 המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון רואה חשיבות גדולה בליווי והכוונת הסטודנטים במהלך לימודי התואר. אחת ממטרותיו החשובות של המדור הינה סיוע לסטודנטים בכל פניותיהם למדורים ולמחלקות האוניברסיטה. בכל שאלה ובקשה יש לפנות קודם כל למשרדנו, ואנו ננחה את הסטודנטים להמשך פעולה. על-מנת ששירות זה יתבצע בצורה היעילה ביותר, נבקש לפעול על-פי ההנחיות הבאות: 

פניה למדור

סטודנט המעוניין לפנות למדור לזרועות הביטחון, עליו לפנות דרך האתר "צור קשר" ולציין את הפרטים הבאים:

שם מלא, ת.ז, התוכנית והמחזור אליה שייך הסטודנט ופירוט הבקשה. את הפניה יש לנתב על-פי נושא (כגון: פטורים, בחינות, זכאות לתואר וכו').

בקשת הסטודנט תידון ותטופל על-ידי המדור או תועבר לגורם המוסמך מטעם האוניברסיטה. הסטודנט יעודכן לגבי מצב בקשתו במהירות האפשרית.

הערה:  המדור אינו מטפל בנושאים הקשורים לשכר-לימוד מפאת צנעת הפרט.

 

לוח הודעות

הודעות לסטודנטים בנושאים שוטפים, כגון: ביטולי שיעורים, הודעות ממרצים, מיקומי כיתות ובחינות וכו' יפורסמו בלוח ההודעות באתר.

הודעות דחופות (כגון: ביטול שיעור) תפורסמנה באתר מיד עם קבלתן ובמידת הצורך ישלחו הודעות sms לסטודנטים.

 

הודעה על הפסקת לימודים

סטודנט אשר נרשם לשנת הלימודים ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך במכתב מומלץ במכתב ("רשום") למדור תוכניות לימודים ומעקב (תל"ם), ובנוסף ישלח עותק מהמכתב בפקס למדור לתוכניות לזרועות הביטחון.

מכתב הנשלח למדור לתוכניות לזרועות הביטחון או למדור שכר לימוד אינו מהווה הודעה על הפסקת לימודים.

הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה חיוב בשכר לימוד כמפורט בחוברת

הוראות הרשמה של האוניברסיטה, ראה תחת קטגוריית שונות, "שכר לימוד, הפסקת לימודים והקפאת לימודים"

 

חידוש לימודים

סטודנט שהפסיק/הקפיא את לימודיו ומעוניין לחדשם, עליו ליצור קשר עם המדור לצורך קבלת מידע לגבי הליך חידוש לימודיו.

 

 נוכחות

חובת הנוכחות חלה על סטודנט על-פי תקנון האוניברסיטה, ראה תחת קטגוריית שונות, "נוכחות בשיעורים וסטודנטיות יולדות."

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

סטודנט הנעדר מהשיעורים ללא נימוקים מוצדקים, רשאי המרצה להרחיקו מן הקורס.

במקרה של היעדרות מסיבות של מילואים, מחלה וכיו"ב, על הסטודנט למסור אישורים מתאימים על-פי דרישת המרצה, עם שובו ללימודים.