כללים אקדמים

 המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון רואה חשיבות גדולה בליווי והכוונת הסטודנטים במהלך לימודי התואר. אחת ממטרותיו החשובות של המדור הינה סיוע לסטודנטים בכל פניותיהם למדורים ולמחלקות האוניברסיטה. בכל שאלה ובקשה יש לפנות קודם כל למשרדנו, ואנו ננחה את הסטודנטים להמשך פעולה. על-מנת ששירות זה יתבצע בצורה היעילה ביותר, נבקש לפעול על-פי ההנחיות הבאות: 

פניה למדור

סטודנט המעוניין לפנות למדור לזרועות הביטחון, עליו לפנות דרך האתר "צור קשר" ולציין את הפרטים הבאים:

שם מלא, ת.ז, התוכנית והמחזור אליה שייך הסטודנט ופירוט הבקשה. את הפניה יש לנתב על-פי נושא (כגון: פטורים, בחינות, זכאות לתואר וכו').

בקשת הסטודנט תידון ותטופל על-ידי המדור או תועבר לגורם המוסמך מטעם האוניברסיטה. הסטודנט יעודכן לגבי מצב בקשתו במהירות האפשרית.

הערה:  המדור אינו מטפל בנושאים הקשורים לשכר-לימוד מפאת צנעת הפרט.

 

 נוכחות בשיעורים

מדורי המערך לתוכניות ייעודיות כפופים להוראות האוניברסיטה הקובעות חובת נוכחות בכול השיעורים.

בצד זאת, בשל אופיין הייחודי של תוכניות המערך קיימת זכות להיעדרות משיעורים לפי הכללים הבאים:

 

דרישות נוכחות:

  1. סטודנטים במערך לתוכניות ייעודיות רשאים להיעדרות משיעורים ללא צורך בנימוקים מיוחדים מ-3 מתוך 13 מפגשים בסמסטר (80% מהמפגשים) בלבד.
  2. היעדרות מרבית המותרת בתוכניות הייעודיות, אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות לתוכנית מסוימת, היא 5 מפגשים, מהם 3 ללא צורך באישורים ו-2 הנדרשים לנימוק מגובה, ממוסמך ורלוונטי שיימסר באופן מידי למרצה הקורס.
  3. מקרי היעדרות חריגים במיוחד, כגון מילואים, פעילות מבצעית ממושכת, שמירת הריון או מחלה ממושכת, יובאו להכרעת ועדת חריגים.
  4. סטודנטים הנעדרים מיותר מ-3 מפגשים ללא נימוק מוצדק, או יותר מ-5 מפגשים עם נימוק מוצדק וללא אישור ועדת החריגים, לא יוכלו להמשיך בקורס. הציון שיוזן להם יהיה פרש/נכשל ויהיה עליהם להירשם לקורס מחדש במועד בו יוכלו למלא את דרישותיו. 
  5. דרישות אלו יחולו על קורסים הנמסרים על ידי המערך לתוכניות ייעודיות ואינן חלות על קורסים הנמסרים על ידי יחידות אחרות כאנגלית, המחויבות לכללים משל עצמן.

 

הגדרת נוכחות:

כפי שמפורט בקובץ המצ"ב

אתיקה ונאותות:

  1. העתקות בתרגילים, זיוף חתימה על נוכחות ועבירות דומות - מקרים כאלה יועברו מידית לוועדת המשמעת של האוניברסיטה.
  2. בשיעורי זום סטודנטים יקפידו על רקע נאות ושאינו פוגעני.

 

 

לקבלת מידע נוסף על אודות תוכניות הלימודים של המדור לזרועות הביטחון פנו אלינו

דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5317005/6