כללים אקדמים

 המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון רואה חשיבות גדולה בליווי והכוונת הסטודנטים במהלך לימודי התואר. אחת ממטרותיו החשובות של המדור הינה סיוע לסטודנטים בכל פניותיהם למדורים ולמחלקות האוניברסיטה. בכל שאלה ובקשה יש לפנות קודם כל למשרדנו, ואנו ננחה את הסטודנטים להמשך פעולה. על-מנת ששירות זה יתבצע בצורה היעילה ביותר, נבקש לפעול על-פי ההנחיות הבאות: 

פניה למדור

סטודנט המעוניין לפנות למדור לזרועות הביטחון, עליו לפנות דרך האתר "צור קשר" ולציין את הפרטים הבאים:

שם מלא, ת.ז, התוכנית והמחזור אליה שייך הסטודנט ופירוט הבקשה. את הפניה יש לנתב על-פי נושא (כגון: פטורים, בחינות, זכאות לתואר וכו').

בקשת הסטודנט תידון ותטופל על-ידי המדור או תועבר לגורם המוסמך מטעם האוניברסיטה. הסטודנט יעודכן לגבי מצב בקשתו במהירות האפשרית.

הערה:  המדור אינו מטפל בנושאים הקשורים לשכר-לימוד מפאת צנעת הפרט.

 

לוח הודעות

הודעות לסטודנטים בנושאים שוטפים, כגון: ביטולי שיעורים, הודעות ממרצים, מיקומי כיתות ובחינות וכו' יפורסמו בלוח ההודעות באתר.

הודעות דחופות (כגון: ביטול שיעור) תפורסמנה באתר מיד עם קבלתן ובמידת הצורך ישלחו הודעות sms לסטודנטים.

 

 

 נוכחות

חובת הנוכחות חלה על סטודנט על-פי תקנון האוניברסיטה, ראה תחת קטגוריית שונות, "נוכחות בשיעורים וסטודנטיות יולדות."

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

סטודנט הנעדר מהשיעורים ללא נימוקים מוצדקים, רשאי המרצה להרחיקו מן הקורס.

במקרה של היעדרות מסיבות של מילואים, מחלה וכיו"ב, על הסטודנט למסור אישורים מתאימים על-פי דרישת המרצה, עם שובו ללימודים. 

 

 

לקבלת מידע נוסף על אודות תוכניות הלימודים של המדור לזרועות הביטחון פנו אלינו

דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5317005/6