תוכנית ניצבים

תוכנית "ניצבים"

תואר ראשון B.A. רב-תחומי מדעי החברה

תוכנית לימודים  לעובדי מערכת הביטחון, עובדי התעשיות הבטחוניות ולקהל הרחב

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב

 

מבוא

התוכנית מיועדת לעובדי מערכת הביטחון, לעובדי התעשיות הבטחוניות כן פתוחה לקהל הרחב.

מטרתה להקנות לסטודנטים ידע רחב ובין-תחומי במגוון חוגים במדעי החברה.

התוכנית מקיפה קורסים בתחומי קרימינולוגיה, פסיכולוגיה וביטחון.

תוכניות יחודית זו נבנתה באופן מיוחד כדי לתת מענה לצרכים המיוחדים של העובדים במערכת הביטחון ובתעשיות הבטחוניות.

הסטודנטים במדור יזכו לליווי מינהלי ואקדמי צמוד מצוות המדור.

 

תכני הלימוד

תוכנית הלימודים מתמקדת בתחומי קרימינולוגיה, פסיכולוגיה וביטחון. 

מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה.

 

שם התואר וכיתוב על התעודה

בתעודת התואר ייכתב- "B.A רב-תחומי מדעי החברה".

תואר זה מאפשר לבוגריו להמשיך בלימודיהם לתואר שני במגוון תחומים במדעי החברה.

 

משך הלימודים

מועד תחילת הלימודים בתוכנית 'ניצבים' הוא בסמסטר א' של שנת הלימודים.

סיום הלימודים הינו בסוף סמסטר קיץ של שנה"ל השניה.

שישה סמסטרים רצופים בשנתיים קלנדריות.

 

תנאי קבלה לשנה"ל תשפ"ב

אופציה א': תעודת בגרות מלאה בממוצע 82 לפחות, הכוללת מינימום 4 יח"ל בגרות באנגלית וגם בחינת מיון באנגלית בציון של 85 מינימום** (ללא צורך בבחינה פסיכומטרית).

אופציה ב': תעודת בגרות מלאה הכוללת מינימום 4 יח"ל בגרות באנגלית ובחינה פסיכומטרית בשקלול 42* וגם בחינת מיון באנגלית בציון של 85 מינימום**.

*השקלול הינו לפי 'הערכת סיכויי קבלה' באתר אוניברסיטת בר אילן- מדעי החברה.

אופציה ג': תעודת מכינה 30+ בממוצע 82 וגם בחינת מיון באנגלית בציון של 85 מינימום**.

תוכנית 30+ היא תוכנית המיועדת למועמדים מעל גיל 30, בעלי 12 שנות לימוד וללא תעודת בגרות.

**בחינת מיון באנגלית הינה אחת מבחינות- אמי"ר / אמיר"ם / פרק האנגלית בפסיכומטרי. פרטים נוספים תחת הכותרת "לימודי אנגלית".

חובה להגיע לרמת 'בסיסי' טרם תחילת הלימודים (=ציון 85 במבחן פסיכומטרי/ אמיר"ם או ציון 185 במבחן אמי"ר). סטודנט אשר רמתו נמוכה מרמה זו-לא יוכל להתקבל ללימודים!

 

סטודנטים בעלי בגרות מחו"ל - נדרשים להציג אישור שקילות לתעודת הבגרות ממשרד החינוך + להיבחן בבחינת יע"ל בציון 85 לפחות או בבחינה מותאמת דרך המחלקה להבעה עברית.

 

שכר לימוד

שכר לימוד אוניברסיטאי- 300%.

קורסי אנגלית וקורסי סמסטר קיץ ייגבו באופן נפרד על פי התעריף אשר ייקבע באוניברסיטה.

 

ליווי אקדמי ומנהלי

ראש אקדמי מטעם האוניברסיטה וצוות מנהלי מלווים את הסטודנטים בתוכנית באופן צמוד.

 

ימי לימוד

ימי רביעי בין השעות 16:00- 21:30.

ימי שישי בין השעות 07:30- 14:00/13:30  (משתנה לפי שעון חורף / קיץ בהתאמה).

קורסי אנגלית יתקיימו בימי חמישי- בין השעות 20:00-16:00 (לפי הצורך ובהתאם לרמת הסטודנט).

הלימודים יתקיימו במשך שנתיים קלנדריות  (כולל חודשי הקיץ וחופשת הסמסטרים), מלבד מועדי ישראל.

תרגולים ומפגשי ייעוץ בקורסים מתוקשבים יתקיימו יום נוסף בשעות אחר הצהריים.

בחינות לתואר יתקיימו בימי ראשון בשעות אחר הצהריים.

 

רישום לקורסים

מערכת הרישום הינה אינטרנטית, על הסטודנט לוודא שאכן נרשם לכלל הקורסים ע"פ תוכנית הלימודים וחובותיו השונות (קורסי אנגלית, לימודי יסוד ביהדות והבעה עברית).

 

לימודים קודמים/פטורים מקורסים

סטודנטים שלמדו במוסדות אקדמיים מוכרים, יוכלו להגיש בקשה מיוחדת למדור הסטטוס, על מנת לקבל הכרה מקורסים אותם למדו.

על לימודים שנלמדו לפני יותר מ-10 שנים חלה התיישנות, ועליהם, על פי תקנון מדור סטטוס, לא ניתן לקבל פטור.

  

דרישות נוספות

פטור בהבעה עברית

הפטור נקבע על-פי ציון בתעודת הבגרות. סטודנט יהיה פטור מהבעה בעברית אם קיבל ציון בגרות 76 ומעלה בהבעה עברית. 

סטודנט שאינו פטור מהבעה בעברית על-סמך ציון הבגרות בעברית, חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית במהלך התואר ויצטרך לגשת לבחינה פטור בהבעה.

בחינות הפטור בהבעה בעברית מתקיימות בקמפוס מספר פעמים בשנה.

סטודנט שלא עבר את הבחינה, חייב ללמוד קורס מתוקשב בהבעה בעברית בהיקף של 2 ש"ש. הקורס אינו כרוך בתשלום. .

תלמיד שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית, עליו לעמוד בציון של 85 לפחות בבחינת יע"ל, או לחלופין - יפנה ליחידה להבעה עברית, ויתאם מבחן מיוחד.

 

לימודי אנגלית

כל סטודנט הלומד באוניברסיטה חייב להגיע במהלך התואר לרמת פטור אקדמי באנגלית.

כחלק מתנאי הקבלה לתואר, על המועמדים להגיע לרמת בסיסי טרם תחילת הלימודים (ציון 85 במבחן פסיכומטרי/ אמיר"ם או ציון 185 במבחן אמי"ר). סטודנט אשר רמתו נמוכה מרמה זו - לא יוכל להירשם ללימודים .

על-פי תוצאות בחינות המיון (פסיכומטרי/מבחן אמי"ר) יסווגו הסטודנטים לקורסים באנגלית לפי רמתם.

כל הקורסים באנגלית חייבים בתשלום נוסף, אשר אינו נכלל בשכר-הלימוד לתואר ראשון.

הקורס מתקדמים ב' ניתן לסטודנטים ללא תשלום.

קורסי אנגלית יתקיימו בימי חמישי בין השעות 20:00-16:00 (לפי הצורך ובהתאם לרמת הסטודנט).

 

מבנה תוכנית "ניצבים"

קרימינולוגיה, פסיכולוגיה ולימודי ביטחון

שם הקורס

ש"ש

חטיבה ראשונה - קרימינולוגיה

25

תאריות בקרימינולוגיה

3

תורת הענישה

2

פסיכופתולוגיה

3

סטייה חברתית

2

הסייגים לאחריות פלילית

1

דיני עונשין

1

סמינריון

2

קורסי בחירה

11

חטיבה שניה - פסיכולוגיה ותקשורת

9

מבוא לפסיכולוגיה

2

פסיכולוגיה חברתית

2

קורסי בחירה

5

חטיבה שלישית -ביטחון

5

קבלת החלטות

1

מבוא לאסטרטגיה

2

קורסי בחירה

2

חטיבה משלימה - בין תחומי

11

כתיבה מדעית

1

סטטיסטיקה תיאורית א'

2

סטטיסטיקה היסקית ב'

2

שיטות מחקר

2

סמינריון

2

קורסי בחירה

2

חטיבת יהדות

10

סה"כ ש"ש בתוכנית:

60

 

 

*חובות נוספות – על הסטודנטים לעמוד בדרישות הבאות על פי תקנון האוניברסיטה: אנגלית והבעה עברית

*התוכנית כפופה לשינויים על פי הדרישות האקדמיות