הנחיות לרישום קיץ תשפ"ג - לפי שם תוכנית

הנחיות לרישום קיץ לפי שם תוכנית:

 

מורשה כח - שנה א'                ניצבים כ"א - שנה א'               משא"ן ט"ו - שנה א'

 

מורשה כז - שנה ב'                 ניצבים כ' - שנה ב'                  משא"ן י"ד - שנה ב'