הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים - לפי תקופת רישום:

 

הנחיות לתלמידי שנה א'   תוכניות ניצבים, צופן, משא"ן

                                         

הנחיות לתלמידי שנה ב'  תוכניות ניצבים, מורשה, משא"ן, מגן

 

הנחיות לתלמידי שנה ג'  תוכנית מגן                               

 

 

 

 הנחיות מחלקתיות לרישום קורסי קיץ