מיקום

משרדי המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון ממוקמים באוניברסיטת בר-אילן, קמפוס רמת גן

אזור 508, מבנה 1

טלפון: 03-5317005/6

פקס: 03-6354968

למפת הקמפוס