תכנית משאבי אנוש

תוכנית "משאבי אנוש"

תוכנית לימודים  לעובדי מערכת הביטחון ועובדי התעשיות הבטחוניות

לתואר ראשון: ב.א. רב תחומי במדעי החברה

לקראת שנת הלימודים תשע"ט

מבוא

התוכנית מיועדת לעובדי מערכת הביטחון ולעובדי התעשיות הבטחוניות. מטרתה להקנות לתלמידים ידע רחב ובין-תחומי במגוון חוגים במדעי החברה. התכנית מקיפה קורסים בתחומי מדעי המדינה, משאבי אנוש וביטחון.

תכנית יחודית זו נבנתה באופן מיוחד כדי לתת מענה לצרכים המיוחדים של העובדים במערכת הביטחון ובתעשיות הבטחוניות. התלמידים יזכו ללווי מינהלי ואקדמי צמוד.

מאז תחילת הפעלת התכניות בשנת 1995 ועד כה, סיימו מעל 2,700 תלמידים את לימודיהם במסגרות אלו.

 

התואר

ב.א רב תחומי-במדעי החברה. תואר זה מאפשר לבוגריו המשך לימודים לתואר שני במגוון תחומים.

בתעודת הב.א ייכתב- "ב.א. רב תחומי במדעי החברה"

 

משך הלימודים

כשנתיים קלנדריות (עד 6 סמסטרים).

 

תנאי קבלה ללימודים לשנה"ל תשע"ט

אופציה א': תעודת בגרות מלאה הכוללת מינימום 4 יח"ל בגרות באנגלית בממוצע 82 לפחות + בחינת מיון באנגלית בציון של 85 מינימום** (ללא צורך בבחינה פסכומטרית).

אופציה ב':תעודת בגרות מלאה הכוללת מינימום 4 יח"ל בגרות באנגלית ובחינה פסיכומטרית בשקלול 42* + בחינת מיון באנגלית בציון של 85 מינימום**.

*השיקלול הינו לפי 'הערכת סיכויי קבלה' באתר אוניברסיטת בר אילן- מדעי החברה.

אופציה ג': תעודת מכינה 30+ בממוצע 85 ,ללא צורך בבחינה פסכומטרית: http://mechina-bogrim.biu.ac.il/node/112

תכנית 30+ היא תכנית המיועדת למועמדים מעל גיל 30, בעלי 12 שנות לימוד וללא תעודת בגרות.

לבוגרי תכנית 30+ יישמרו מספר מקומות בכל כיתת לימוד. לפרטים אודות התכנית התקשרו: 03-7384486.

בנוסף לתנאי הקבלה הנ"ל, חובה על הסטודנטים לעבור בציון מינימלי 85 באחת מבחינות מיון באנגלית (פסיכומטרי / אמי"ר / אמיר"ם), לפני תחילת הלימודים.  פרטים נוספים בעמוד 3, תחת הכותרת "אנגלית".

 

שכר לימוד

שכר לימוד אוניברסיטאי- 300%.

● קורסי קיץ ייגבו באופן נפרד על פי התעריף אשר ייקבע באוניברסיטה

 

ליווי אקדמי ומינהלי

ראש אקדמי מטעם האוניברסיטה מלווה את התוכנית במישור האקדמי וכן, מדור מינהלי מיוחד מלווה את התוכנית באופן צמוד.

 

ימי לימוד

יומיים בשבוע:     יום שני-             בין השעות 16:00- 21:30

          יום שישי-            בין השעות 07:30- 13:30 /14:00.

בנוסף, קורסי אנגלית:

                      יום  חמישי-         בין השעות 20:00-16:00 (לפי הצורך ובהתאם לרמת הסטודנט)       

הלימודים יתקיימו במשך כל השנה הקלנדרית (כולל חודשי הקיץ וחופשת הסמסטרים), מלבד מועדי ישראל וחופשה מרוכזת קצרה בקיץ.

 

רישום לקורסים

הרישום לקורסים והכנת מערכת שעות לימוד נעשים בסיוע הצוות המינהלי. לאחר הזנת המערכת במחשב, על כל תלמיד לוודא מדי שנה באופן אישי, שהוא אכן רשום לכל הקורסים הרלוונטים.

 

לימודים קודמים/פטורים מקורסים

סטודנטים שלמדו במוסדות אקדמיים מוכרים, יוכלו להגיש בקשה מיוחדת למדור הסטטוס, כדי לקבל פטור מקורסים. על לימודים שנלמדו לפני יותר מ-10 שנים חלה התיישנות, ועליהם לא יקבלו הסטודנטים פטור כלשהו.

 

בחינות

הבחינות בתוכניות אלו יתקיימו בימי א' – בשעות אחה"צ והערב.

 

דרישות נוספות

פטור בהבעה עברית- כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית. הפטור נקבע על-פי ציון בתעודת הבגרות. סטודנט יהיה פטור מהבעה בעברית אם קיבל ציון בגרות 76 ומעלה בהבעה עברית.

תלמיד שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית, יפנה ליחידה להבעה עברית, ויתאם מבחן מיוחד.

סטודנט שאינו פטור מהבעה בעברית על-סמך ציון הבגרות בעברית, יצטרך לגשת לבחינה בהבעה. מי שנכשל, חייב ללמוד קורס הבעה בעברית בהיקף של 2 ש"ש. הקורס אינו כרוך בתשלום.

 

אנגלית

כל סטודנט הלומד באוניברסיטה חייב להגיע לרמת פטור אקדמי באנגלית. על-פי תוצאות בחינות המיון (פסיכומטרי/מבחן אמי"ר) יסווגו הסטודנטים לקורסים באנגלית לפי רמתם.

חשוב- חובה להגיע לרמת טרום- מתקדמים טרם תחילת הלימודים (=ציון 85 במבחן פסיכומטרי/ אמיר"ם או ציון 185 במבחן אמי"ר). סטודנט אשר רמתו נמוכה מרמה זו-לא יוכל להירשם ללימודים !!

  • הקורסים באנגלית אינם כלולים במערכת השעות של התוכניות המיוחדות, אלא מהווים תוספת למערכת.
  • כל הקורסים באנגלית חייבים בתשלום נוסף, אשר אינו נכלל בשכר-הלימוד לתואר ראשון.
  • הקורס מתקדמים ב' ניתן לסטודנטים ללא תשלום.
  • מומלץ ביותר להתחיל ללמוד אנגלית לפני תחילת לימודי התואר.

לפרטים נוספים:

טלפון: 03-5317005/6

פקס: 03-6354968

או באתר האינטרנט: http://mzb.biu.ac.il

 

מבנה תכנית "משאבי אנוש"

ב.א. רב תחומי במדעי החברה

לימודים בתחומי מדעי המדינה, ומשאבי אנוש

 

חטיבה ראשונה – מדעי המדינה                               13 ש"ש

מבוא לממשל ופוליטיקה                                           3 ש"ש

מבוא ליחב"ל                                                          3 ש"ש

יסודות המשטר                                                       2 ש"ש

מחשבה מדינית                                                      2 ש"ש

סמינריון                                                                2 ש"ש

קורס בחירה                                                          1 ש"ש

 

חטיבה שניה – משאבי אנוש                                    17 ש"ש

התנהגות ארגונית א' + ב'                                         2 ש"ש

מבוא לניהול משאבי אנוש                                         2 ש"ש

דיני ויחסי עבודה                                                     2 ש"ש

מבוא למינהל ציבורי                                                2 ש"ש

פסיכולוגיה חברתית                                                2 ש"ש

קורסי בחירה                                                         7 ש"ש

 

חטיבה שלישית – לימודים מתודולוגיים                    11 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה תיאורית  א'                                 2 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה היסקית   ב'                                 2 ש"ש

שיטות מחקר                                                          2 ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית                                                 1 ש"ש

קורס בחירה                                                           4 ש"ש

 

חטיבה רביעית – לימודי יסוד ביהדות                       10 ש"ש

תנ"ך                                                                      4 ש"ש

תלמוד                                                                    4 ש"ש

פילוסופיה                                                               2 ש"ש

 

חטיבה חמישית – לימודי השלמה                            9 ש"ש

סמינריון במשאבי אנוש                                            2 ש"ש

קורסי בחירה                                                         7 ש"ש

סה"כ                                                                   60 ש"ש

 

חובות נוספות: על הסטודנטים לעמוד בדרישות הבאות על פי תקנון האוניברסיטה:

         אנגלית והבעה עברית.

  • התכנית כפופה לשינויים עפ"י הדרישות האקדמיות