סגל מנהלי

סגל מנהלי בכיר

תפקיד טלפון דוא"ל
גב' בן משה שרית ראש מינהל המערך לתכניות ייעודיות sarit.ben-moshe@biu.ac.il
ד"ר דדון- גולן זהורית ראש אקדמי תכנית "הדר"- חינוך תואר שני zohar643@walla.co.il
פרופ' שיר-רונן יהודית ראש אקדמי לתוכניות לזרועות הבטחון Yehudit.Ronen@biu.ac.il
ד"ר מן יוסי ראש אקדמי לתכנית "עמנואל"- לימודי מזה"ת תואר שני yossimann1@gmail.com
גב' ברוק עינת ראש מדור לתוכניות לזרועות הביטחון 03-5317005/6 einat.bruck@biu.ac.il