מרכזת מינהלית של תכניות "הדר" ו"מגן"

כהן עדי

מרכזת מינהלית של תכניות "הדר" ו"מגן"
טלפון
דוא"ל
Adi.Cohen-S@biu.ac.il
משרד
אזור 508 מבנה 1

תאריך עדכון אחרון : 16/01/2024