תקנון מילואים

אוניברסיטת בר-אילן מסייעת זה שנים לסטודנטים המשרתים במילואים לעמוד בדרישות האקדמיות הנובעות מהיותם סטודנטים באוניברסיטה. 

הגורם האחראי מטעם האוניברסיטה לטיפול כולל במערך ההתאמות לסטודנטים ששירותו במילואים הוא דיקן הסטודנטים.

קישור לתקנון מילואים המלא ניתן למצוא באתר דיקן הסטודנטים.

רכזת מילואים

רכזת המילואים במדור לזרועות הביטחון היא הגב' איילת גליל. ניתן לפנות אליה באמצעות כתובת המייל ayelet.galil@biu.ac.il

יש לציין במייל שם מלא, מספר זהות, את שם התוכנית בה הינך לומד/ת ולפרט מהי בקשתך.

למען הסר ספק - איילת מטפלת בתלמידי המדור לזרועות הביטחון בלבד, תלמידי שאר המחלקות צריכים לפנות לרכז המחלקתי שלהם - רשימה מלאה לפי מחלקות קיימת באתר דיקן הסטודנטים.