תהליך הרישום לתואר ראשון

שלבי הרישום לתוכניות לתואר ראשון:
 

שלב ראשון – הגשת מועמדות

 

שלב שני – רישום

  • לאחר שליחת הטפסים נתוני המועמד יבדקו על ידי המדור.
  • מועמד שעומד בתנאי הקבלה במלואם יקבל קישור אישי להרשמה לתוכנית באתר האוניברסיטה.

קבלת הקישור מבטיחה את מקומו בתוכנית בטווח הזמנים שיכתב במייל. כלומר, מקומו יישמר בתוכנית למשך זמן מסויים, אם לא יירשם בטווח זמנים זה לא ישמר מקומו בתוכנית וקבלתו תהיה על בסיס מקום פנוי.

  • דמי הרישום לשנת תשפ"ב הינם 464 ₪.

 

שלב שלישי – בדיקת הוועדה לקבלת תלמידים

  • לאחר הרשמתך בקישור המקוון, תיקך יעבור לטיפול ועדת הקבלה של האוניברסיטה.

נתוני הבגרות וציון מבחן הרמה באנגלית יתקבלו באוניברסיטה בתוך כשבועיים מיום ההרשמה.

  • עליך להמתין לקבלת מכתב קבלה רשמי במייל מהוועדה.

 

שלב רביעי – בניית תוכנית לימודים

  • לאחר קבלת מכתב קבלה רשמי לאוניברסיטה, ישנם שני שלבים נוספים שעליך לבצע:
  • תשלום מקדמת שכר לימוד של  כ – 3400 ₪ , המאפשר את רישומך לקורסים. תשלום זה מהווה חלק מתשלומי שכ"ל לתואר והינו תנאי לרישום לקורסי שנה א'.
  • רישום לסל קורסים של התוכנית – על אף שהתוכנית מובנת, על כל סטודנט לבצע את הרישום לקורסים ע"פ ההנחיות המפורטות באתר.