הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים - שנה ב'

הנחיות רישום לקורסים בשנה ב':

תוכנית ניצבים                              תוכנית מורשה 

 

תוכנית משא"ן                               תוכנית מגן