הנחיות מחלקתיות  לרישום לקורסים – המדור לזרועות הביטחון

הוראות רישום לשנה ב' – שלב אחר שלב במערכת האינ-בר

סטודנטים יקרים,

אתם נמצאים לקראת רישום לקורסים לשנת הלימודים תשפ"ד, השנה השנייה והאחרונה שלכם לתואר.

תוכניות "מורשה", "ניצבים" ו"משאבי אנוש" הינן תוכניות מובנות וסגורות, אך על אף שהתכניות מובנות, על כל סטודנט חלה חובה לבצע את הרישום לקורסים באופן עצמאי דרך אתר המידע האישי (מערכת אינ-בר).

 

להלן מספר נקודות חשובות לקראת הרישום לתוכנית המובנית במערכת האינ-בר:

 1. בשלב זה הרישום הינו עבור סמסטרים א'+ב' בלבד, רישום לסמסטר הקיץ יתבצע בהמשך ברישום נפרד במהלך חודש יוני.
   

 2. הרישום למערכת יתבצע לאחר תשלום המקדמה בסך של כ- 3,688 ₪. 

  את המקדמה יש לשלם באינטרנט באמצעות אתר המידע האישי (מערכת אינ-בר) בקטגוריית שכר לימוד> תשלום שכ"ל באשראי> תשפ"ד.

  סטודנטים המעוניינים לשלם באמצעות הפיקדון הצבאי נדרשים לפנות למדור שכר לימוד באמצעות טופס פניה מקוון ולקבל הנחיות לתשלום.
   

 3. מערכת מובנית (סל) –  הרישום לתוכנית המובנית נקרא "רישום לסל". הסל של כל תוכנית ("מורשה"/ "ניצבים"/ "משאבי אנוש") הורכב והוזן כתוכנית כוללת ומובנית.

  בכל סל יופיעו כל קורסי הלימוד כיחידה אחת (קורסי חובה, בחירה ויהדות). הסל אינו כולל את לימודי אנגלית והבעה או את הסמינריונים אותם תצטרכו לבחור בנפרד.
   
 4. לימודי אנגלית – על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית במהלך לימודיו.

  כל סטודנט ישתבץ לקורס המתאים לרמתו, אשר נקבעה על-סמך בחינה פסיכומטרית, בחינת אמי"ר או בחינת אמיר"ם.

  רמה זו מעודכנת במערכת המידע האישי בקטגוריית מידע למועמד > נתוני מועמד > רמת אנגלית.
 • רמת מתקדמים א' - ברמה זו נכללים הסטודנטים שסיימו בהצלחה קורס 'בסיסי' או שהגיעו לרמת מתקדמים א' על סמך פסיכומטרי/אמי"ר/אמירם.  

  בשלב זה נרשמים רק לקורס מתקדמים א' המתקיים בסמסטר א', הרישום לרמה הבאה> מתקדמים ב', יתבצע לאחר מעבר בהצלחה את הבחינה בסוף סמסטר א'.
   
 • רמת מתקדמים ב'- לקורס זה יירשמו סטודנטים שרמתם הראשונית היא מתקדמים ב', או שסיימו בהצלחה קורס מתקדמים א'. הקורס יתקיים בסמסטרים א' או ב' לבחירתכם, על בסיס מקום פנוי.

על פי הרפורמה של המועצה להשכלה גבוהה סטודנטים שהתקבלו ללימודים ברמת מתקדמים ב' ו/או פטור באנגלית ידרשו בקורסי אנגלית נוספים. להנחיות בנושא הרפורמה יש ללחוץ כאן
 

 1. הבעה עברית - על כל סטודנט להגיע לרמת פטור בהבעה עברית עד לסוף לימודיו לתואר. 

  פטור אוטומטי בהבעה ניתן לסטודנטים אשר בידיהם ציון 76 ומעלה בבגרות בהבעה או סטודנטים בוגרי מכינה 30+, זאת בהתאם לתקנון היחידה להבעה.

  ישנן שתי אפשרויות לקבלת פטור במהלך הלימודים:
 • בחינת פטור בהבעה – הרישום מתבצע דרך המחלקה להבעה בטל'  03-5318228.

  הבחינה מתקיימת מס' פעמים בשנה. סטודנט שלא עובר את הבחינה בציון 66, חייב להירשם לקורס. ניתן להיבחן בבחינה זו פעם אחת במהלך התואר.
   
 • קורס הבעה מתוקשב - הקורס מועבר דרך האינטרנט. בכל שנה יתקיימו שני קורסים בהבעה- בסמסטר א' או בסמסטר ב'. בקיץ לא יתקיים קורס זה.
לא ניתן יהיה לקבל אישור זכאות לתואר ללא הגעה לרמת פטור בהבעה!
 
 1. פטורים מקורסים על-סמך לימודים קודמים - במקרה שבו סטודנט למד קורסים בעבר ומעוניין לקבל הכרה בגינם (פטור מקורסים) – יש להגיש בקשה למדור סטטוס להכרה בלימודים קודמים.

  יש לצרף לבקשה גליון ציונים רשמי, החתום ע"י המוסד בו למדתם. את הבקשה מגישים באמצעות אתר המידע האישי  - בסרגל הימני יש להיכנס בקשות ואישורים> הגשת בקשה> בקשת פטור והכרה מלימודים קודמים.

  לאחר קבלת תשובה רשמית מוועדת סטטוס יש לפנות אל קיינר אופק באמצעות המייל keynar.ofek@biu.ac.il לצורך הסבר משמעות הפטורים ומחיקת הקורסים ממערכת השעות.

  כל עוד לא התקבל אישור רשמי על פטור, הסטודנט מחוייב להגיע לשיעורים כרגיל.
   
 • הערה: את הבקשה לפטור יש להגיש לפני תחילת שנת הלימודים. סטודנט שקיבל פטור מוועדת הסטטוס, ישלח מייל לקיינר על מנת למחוק את הקורס מתוכנית לימודיו בתקופת הרישום בלבד. אין אפשרות למחוק את הקורס בסוף סמסטר או בסוף שנה"ל לאחר שכבר נלמד.

   
 • סטודנט בוגר מכינת 30+ מתבקש להעביר למדור את תעודת סיום המכינה ואנו ננחה אותו בדבר הפטורים אליהם הוא זכאי.
   

למידע מפורט בנוגע לפטורים והכרה בלימודים קודמים לחץ כאן

 

הסברים מפורטים עם צילומי מסך המבהירים כיצד לבצע רישום קל ומהיר לקורסים

 

בהצלחה!

צוות המדור