הנחיות מחלקתיות  לרישום לקורסי שנה ב' - משאבי אנוש

הוראות רישום לקורסי שנה ב'

סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

אתם נמצאים לקראת רישום לקורסים לשנת הלימודים תשפ"ד, השנה השנייה והאחרונה שלכם לתואר בתוכנית "משאבי אנוש".

תוכנית "משאבי אנוש" הינה תוכנית מובנית וסגורה, אך על אף שהתכנית מובנית, על כל סטודנט וסטודנטית חלה חובה לבצע את הרישום לקורסים באופן עצמאי דרך אתר המידע האישי (מערכת אינ-בר).
 

לידיעתכם, בשלב זה הרישום הינו עבור סמסטרים א'+ב' בלבד, רישום לסמסטר הקיץ יתבצע בהמשך ברישום נפרד במהלך חודש יוני.

הרישום לקורסים יתבצע לאחר תשלום המקדמה בסך של כ-3,688 ₪.  

את המקדמה יש לשלם באינטרנט באמצעות אתר המידע האישי (מערכת אינ-בר) בקטגוריית שכר לימוד> תשלום שכ"ל באשראי> תשפ"ד.

סטודנטים המעוניינים לשלם באמצעות הפיקדון הצבאי נדרשים לפנות למדור שכר לימוד באמצעות טופס פניה מקוון

 

להלן מספר נקודות חשובות לקראת הרישום לתוכנית המובנית במערכת האינ-בר:

 1. רישום לקורסים - במערכת הרישום לקורסים באינבר עליכם להשתבץ לכל הקורסים באשכולות "חובה" "בחירה", ובאשכול "לימודי יסוד ביהדות", על פי הטבלה המצ"ב:

   

  רשימת קורסים לשנת תשפ"ד - משא"ן ט"ו

  סוג הקורס

  חטיבה

  קורס

  מרצה

  מס

  סמסטר

  נקז

   

   

  סמינריון 1

   

   

  משאבי אנוש

  קריירות של נשים בארגון

  ד"ר ריבה זיו

  93-214-40

   

   

  שנתי

   

   

  2

  פסיכולוגיה חיובית בארגונים

  ד"ר דביר קוה

  93-223-40

  תעסוקת חריגים באירגון

  ד"ר אלה קורן

  93-224-40

  משילות מורכבת ומדיניות חברתית במערכות ציבוריות בישראל

  ד"ר נרי הורוביץ

  93-244-40

   

   

  סמינריון 2

   

   

  מדעי המדינה

  מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

  פרופ' יהודית רונן-שיר

  93-062-40

   

   

  שנתי

   

   

  2

  דת חברה ופוליטיקה

  ד"ר רוני קמפינסקי

  93-080-40

  כלכלה פוליטית

  ד"ר אבי בר

  93-117-40

  העובד מחפש משמעות

  ד"ר שגית שילה לוין

  93-246-40

   

   

   

   

  חובה

  משאבי אנוש

  פסיכולוגיה חברתית

  ד"ר אמיר זילבר

  93-252-40

  א

  2

   

   

  מדעי המדינה

  מבוא ליחסים בין לאומיים

  ד"ר קובי דביר

  93-052-40

  שנתי

  2

  מבוא ליחב"ל - קבוצה 1 תרגיל

  ד"ר כרמית פוקס

  93-052-41

   

  שנתי

   

  1

  מבוא ליחב"ל - קבוצה 2 תרגיל

  ד"ר ניר לויטן

  93-052-42

  תולדות המחשבה המדינית

  ד"ר ניב גולדשטיין

  93-053-40

  שנתי

  2

   

   

  בחירה

   

  משאבי אנוש

  סמינר משאבי אנוש

  ד"ר ראובן חיראק

  93-215-40

  שנתי

  2

  ניהול שינויים בארגונים

  ד"ר דודי שלום

  93-232-40

  ב'

  2

   

  משלימה

  ניהול קשרי עובדים

  ד"ר מיכל סלצקי

  93-435-40

  שנתי

  2

  ניהול קונפליקטים

  ד"ר איתמר ריקובר

  93-236-40

  ב'

  1

  יהדות

  תנ"ך

  הלכה, משפט ורפואה

  ד"ר אלי גורפינקל

  03-607-56

  ב'

  2

   

   

 2. לימודי אנגלית – על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית במהלך לימודיו.

  כל סטודנט ישתבץ לקורס המתאים לרמתו, אשר נקבעה על-סמך בחינה פסיכומטרית, בחינת אמי"ר או בחינת אמיר"ם.

  רמה זו מעודכנת במערכת המידע האישי בקטגוריית מידע למועמד > נתוני מועמד > רמת אנגלית.

  סטודנט שנדרש בקורס אנגלית מתקדמים א' / ב' יצטרך לבצע תחילה רישום לקורס זה ולאחר מכן לשאר קורסי התכנית.


  (*) רמת מתקדמים א' - ברמה זו נכללים הסטודנטים שסיימו בהצלחה קורס 'בסיסי' או שהגיעו לרמת מתקדמים א' על סמך פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם.  

  בשלב זה נרשמים רק לקורס מתקדמים א' המתקיים בסמסטר א', הרישום לרמה הבאה> מתקדמים ב', יתבצע לאחר מעבר בהצלחה את הבחינה בסוף סמסטר א'.


  (*) רמת מתקדמים ב' - לקורס זה יירשמו סטודנטים שרמתם הראשונית היא מתקדמים ב', או שסיימו בהצלחה קורס מתקדמים א'. הקורס יתקיים בסמסטרים א' או ב' לבחירתכם, על בסיס מקום פנוי.

   


  על פי הרפורמה של המועצה להשכלה גבוהה סטודנטים שהתקבלו ללימודים ברמת מתקדמים ב' ו/או פטור באנגלית ידרשו בקורסי אנגלית נוספים. להנחיות מפורטות בנושא הרפורמה יש ללחוץ כאן 


   

  לא ניתן יהיה לקבל אישור זכאות לתואר ללא הגעה לרמת פטור באנגלית וללא השלמה של 2 קורסי אנגלית במהלך התואר!

   

 3. רישום לסמינריונים - על כל סטודנט צריך ללמוד סה"כ שני סמינריונים בתואר: סמינריון אחד מאשכול 1 וסמינריון שני מאשכול 2 ע"פ החלוקה בטבלה הבאה:
   

  רשימת סמינריונים לשנת תשפ"ד - משא"ן ט"ו

  סוג הקורס

  חטיבה

  קורס

  מרצה

  מס

   

   

  סמינריון 1

   

  משאבי אנוש

   

  (יש לבחור 1
  מתוך 4)

  קריירות של נשים בארגון

  ד"ר ריבה זיו

  93-214-40

  פסיכולוגיה חיובית בארגונים

  ד"ר דביר קוה

  93-223-40

  תעסוקת חריגים באירגון

  ד"ר אלה קורן

  93-224-40

  משילות מורכבת ומדיניות חברתית במערכות ציבוריות בישראל

  ד"ר נרי הורוביץ

  93-244-40

   

   

  סמינריון 2

   

  מדעי המדינה

   

  (יש לבחור 1
  מתוך 4)

  מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

  פרופ' יהודית רונן-שיר

  93-062-40

  דת חברה ופוליטיקה

  ד"ר רוני קמפינסקי

  93-080-40

  כלכלה פוליטית

  ד"ר אבי בר

  93-117-40

  העובד מחפש משמעות

  ד"ר שגית שילה לוין

  93-246-40


   
 4. הבעה עברית - על כל סטודנט להגיע לרמת פטור בהבעה עברית עד לסוף לימודיו לתואר. 

  פטור אוטומטי בהבעה ניתן לסטודנטים אשר בידיהם ציון 76 ומעלה בבגרות בהבעה או סטודנטים בוגרי מכינה 30+, זאת בהתאם לתקנון היחידה להבעה.

  ישנן שתי אפשרויות לקבלת פטור במהלך הלימודים:​​

  (א) בחינת פטור בהבעה – הרישום מתבצע דרך המחלקה להבעה בטל'  03-5318228.

       ניתן להיבחן בבחינה זו פעם אחת במהלך התואר. סטודנט שלא עובר את הבחינה בציון 66, חייב להירשם לקורס.

  (ב) קורס הבעה מתוקשב - הקורס מועבר דרך האינטרנט בסמסטר א' או בסמסטר ב'. בקיץ לא יתקיים קורס זה.  לא ניתן יהיה לקבל אישור זכאות לתואר ללא הגעה לרמת פטור בהבעה!

   

 5. קורסי יהדות - באוניברסיטת בר אילן כל סטודנט נדרש ללמוד 10 נקודות זכות בתחומים של תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה ותולדות ישראל.

  קורסי יהדות הם חלק מתוכנית הלימודים וישולבו מהקורסים בתוכניות השונות. 

  בעת הרישום כאשר מופיע אשכול של "לימודי יסוד ביהדות" יש להרשם לקורסי התוכנית באשכול זה.

   
 6. פטורים מקורסים על-סמך לימודים קודמים: 

  במקרה שבו סטודנט למד קורסים בעבר ומעוניין לקבל הכרה בגינם (פטור מקורסים) – יש להגיש בקשה למדור סטטוס להכרה בלימודים קודמים.

  יש לצרף לבקשה גליון ציונים רשמי, החתום ע"י המוסד בו למדתם.

  את הבקשה מגישים באמצעות אתר המידע האישי  - בסרגל הימני יש להיכנס בקשות ואישורים> הגשת בקשה> בקשת פטור והכרה מלימודים קודמים

  לאחר קבלת תשובה רשמית מוועדת סטטוס יש לפנות אל קיינר אופק במייל keynar.ofek@biu.ac.il  לצורך הסבר משמעות הפטורים ומחיקת הקורסים ממערכת השעות.
   

  כל עוד לא התקבל אישור רשמי על פטור, הסטודנט/ית מחוייב/ת להגיע לשיעורים כרגיל.
   

 • הערה: את הבקשה לפטור יש להגיש לפני תחילת שנת הלימודים.


  סטודנט/ית שקיבל/ה פטור מוועדת הסטטוס, ישלחו מייל לקיינר לבדוק כיצד לממש את הפטור בתוכנית לימודיהם בתקופת הרישום בלבד. 

  אין אפשרות למחוק את הקורס לאחר סיום תקופת השינויים.
   

 • סטודנט/ית בוגר/ת מכינת 30+ מתבקש/ת להעביר למדור את תעודת סיום המכינה ואנו ננחה אותו בדבר הפטורים אליהם הוא זכאי.

  למידע מפורט בנוגע לפטורים והכרה בלימודים קודמים לחץ כאן

 

הסברים מפורטים עם צילומי מסך המבהירים כיצד לבצע רישום קל ומהיר לקורסים

 

בהצלחה!

צוות המדור