תוכניות הלימודים במדור לזרועות הביטחון

תכניות לתואר ראשון:

  • תוכנית ניצבים - ב.א רב תחומי מדעי החברה (התמקדות בקרימינולוגיה) 
     
  • תוכנית משאבי אנוש - ב.א רב תחומי מדעי החברה (התמקדות בלימודי משאבי אנוש ומדעי המדינה) 
     
  • תוכנית מורשה - ב.א רב תחומי מדעי החברה (התמקדות בניהול ומדעי המדינה) 
  • תוכנית מגן - ב.א רב תחומי מדעי החברה (התמקדות בניהול וטיפול במצבי חירום ואסון וסייבר)

 

תכניות לתואר שני: