הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים - שנה א'

הנחיות רישום לקורסים בשנה א':

 

תלמידי תוכנית ניהול ומשאבי אנוש - לחצו כאן   

 

תלמידי תוכנית צופן -  לחצו כאן

 

תלמידי תוכנית ניצבים - לחצו כאן   

 

תלמידי תוכנית מגן - לחצו כאן