פטורים

מתן פטורים על סמך לימודים אקדמיים קודמים

הכרה בקורסים בגין השכלה גבוהה שנרכשה במוסד אחר תינתן על ידי החלטת ועדת הסנט להכרה בקורסים של מוסדות על-תיכוניים ובאישורו הבלעדי של מדור סטטוס.

כדי לזכות בתואר ראשון מאוניברסיטת בר-אילן, סטודנט חייב ללמוד באוניברסיטת בר-אילן מינימום 22 נקודות זכות, ולא פחות משליש מהחובות בכל חטיבה (לא כולל קורסים שאינם מעניקים נ"ז - קורסי עזר: הבעה עברית, אנגלית שפה זרה ומבחן מושגי יסוד ביהדות).

סטודנט ממוסד אחר, המבקש להתקבל להמשך לימודים באוניברסיטת בר-אילן, חייב להמציא דו"ח ציונים רשמי ומפורט הכולל חותמת ( דו"ח מהאינטרנט לא יתקבל) על לימודיו באותו מוסד. בחלק מהקורסים, בנוסף לדו"ח הציונים, יהיה צורך להעביר גם סילבוס תקף לאותו הקורס על מנת לאשר פטור.

לאחר הודעת קבלה לאוניברסיטה, על הסטודנט לפנות למדור לזרועות הביטחון,לקבלת יעוץ והכוונה לגבי הפטורים שבאפשרותו לקבל. בעת פנייתו, עליו לצרף את כל הטפסים הרלוונטים.

בקשות לקבלת פטור יועברו למדור סטטוס בתנאי שחוק ההתיישנות לא חל עליהם.

חוק ההתיישנות חל על קורסים אקדמיים שנלמדו למעלה מעשר שנים מיום תחילת הלימודים לתואר ראשון במסגרת התוכניות המיוחדות לזרועות הביטחון.

אם לסטודנט יש זכאות לתואר ממוסד אחר או דיפלומה של הנדסאי/טכנאי, זכאי להגיש בקשה לפטור על סמך קורסים שלמד במסגרת לימודיו גם אם הם נלמדו לפני למעלה מעשר שנים.

 אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים אלה רק על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה. אישור תקף המאשר את הפטורים הינו אישור רשמי וחתום על ידי מדור סטטוס.

הקורסים הנידונים לצורך הכרה בפטור יידונו בהתאם לתוכנית הלימודים הרלוונטית בה לומד הסטודנט ובהתאם לקורסים השייכים לאותה התוכנית.

לתשומת לבכם, קורסים שהם סמינריונים או פרויקטים, יש ללמוד בכל מקרה באוניברסיטת בר-אילן.

פטור מקורסים ביהדות

בוגר ישיבת הסדר, או סטודנט אשר למד בישיבה גבוהה ארבע שנים לפחות, זכאי לפטור מלא מלימודי היסוד ביהדות, כולל הבחינה במושגי יסוד ביהדות.

סטודנט שלמד בישיבה קדם צבאית או בישיבה גבוהה במשך שנה מלאה, זכאי לפטור בסך 4 ש"ש מקורסי יסוד ביהדות. סטודנט שלמד במשך שנה וחצי זכאי לפטור בסך 6 ש"ש מקורסי יסוד ביהדות.

יש להעביר למדור אישור מהישיבה/מכינה המפרט את תקופת הלימודים (מחודש ושנה עד חודש ושנה) של הסטודנט.