פטורים

מתן פטורים על סמך לימודים אקדמיים קודמים

הכרה בקורסים בגין השכלה גבוהה שנרכשה במוסד אחר תינתן על ידי החלטת ועדת הסנט להכרה בקורסים של מוסדות על-תיכוניים ובאישורו הבלעדי של מדור סטטוס.

כדי לזכות בתואר ראשון מאוניברסיטת בר-אילן, סטודנט חייב ללמוד באוניברסיטת בר-אילן מינימום 22 נקודות זכות, ולא פחות משליש מהחובות בכל חטיבה (לא כולל קורסים שאינם מעניקים נ"ז - קורסי עזר: הבעה עברית, אנגלית שפה זרה).

סטודנט ממוסד אחר, המבקש להתקבל להמשך לימודים באוניברסיטת בר-אילן, חייב להמציא דו"ח ציונים רשמי ומפורט הכולל לוגו וחותמת ( דו"ח מהאינטרנט לא יתקבל) על לימודיו באותו מוסד. בחלק מהקורסים, בנוסף לדו"ח הציונים, יהיה צורך להעביר גם סילבוס תקף לאותו הקורס על מנת לאשר פטור.

לאחר הודעת קבלה לאוניברסיטה, על הסטודנט להגיש למדור סטטוס את דו"ח הלימודים לצורך בדיקה אקדמית מאיזה קורסים ניתן לפטור אותו.

את דו"ח הלימודים יש להגיש באמצעות אתר המידע האישי (מערכת in-bar) , שם יש להכנס לבקשות ואישורים> הגשת בקשה> בקשת פטור והכרה מלימודים קודמים> פטור והכרה במקורסי חובה/בחירה.

בקשות לקבלת פטור יועברו למדור סטטוס בתנאי שחוק ההתיישנות לא חל עליהם. חוק ההתיישנות חל על קורסים אקדמיים שנלמדו למעלה מעשר שנים מיום תחילת הלימודים לתואר ראשון במסגרת התוכניות המיוחדות לזרועות הביטחון.

 אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים אלה רק על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה. אישור תקף המאשר את הפטורים הינו אישור רשמי וחתום על ידי מדור סטטוס.

הקורסים הנידונים לצורך הכרה בפטור יידונו בהתאם לתוכנית הלימודים הרלוונטית בה לומד הסטודנט ובהתאם לקורסים השייכים לאותה התוכנית.

לתשומת לבכם, קורסים שהם סמינריונים או פרויקטים, יש ללמוד בכל מקרה באוניברסיטת בר-אילן.

לאחר קבלת תשובה ממדור סטטוס על הפטורים יש לפנות לצוות המדור לזרועות הביטחון לצורך ייעוץ ומימוש הפטורים במערכת הלימודים.

 

פטור מקורסים ביהדות

בוגר ישיבת הסדר, או סטודנט אשר למד בישיבה גבוהה ארבע שנים לפחות, זכאי לפטור מלא מלימודי היסוד ביהדות.

סטודנט שלמד בישיבה קדם צבאית או בישיבה גבוהה במשך שנה מלאה, זכאי לפטור בסך 4 ש"ש מקורסי יסוד ביהדות. סטודנט שלמד במשך שנה וחצי זכאי לפטור בסך 6 ש"ש מקורסי יסוד ביהדות.

יש להעביר למדור סטטוס את אישור הלימודים מהישיבה/מכינה המפרט את תקופת הלימודים (מחודש ושנה עד חודש ושנה) של הסטודנט, בצירוף חתימה וחותמת הישיבה/מכינה.

את הפניה יש להגיש באמצעות אתר המידע האישי (מערכת in-bar) , שם יש להכנס לבקשות ואישורים> הגשת בקשה> בקשת פטור והכרה מלימודים קודמים> פטור והכרה מלימודי יסוד ביהדות.

לאחר קבלת תשובה ממדור סטטוס על הפטורים יש לפנות לצוות המדור לזרועות הביטחון לצורך ייעוץ ומימוש הפטורים במערכת הלימודים.

 

פטור בגין שירות מילואים / פעילות חברתית וקהילתית

בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח 2018- , ומתוך הוקרה והערכה לסטודנטים המשרתים במילואים ולסטודנטים התורמים לקהילה, קבעה האוניברסיטה את הכללים למתן פטור מ- 2 נקודות זכות סמסטריאליות (1 ש"ש).

זיכוי בגין שירות מילואים:
סטודנט לתואר ראשון אשר שירת במהלך שנת לימודים אחת שירות מילואים בהיקף של 14 יום לפחות, מהם שירות של 5 ימים לפחות ברצף, או שירות של 25 ימים לפחות גם ללא רצף ימים.


זיכוי בגין פעילות חברתית וקהילתית:
סטודנט לתואר ראשון אשר במהלך שנת לימודים אחת עסק בפעילות חברתית וקהילתית אשר אושרה על-ידי מדור אקדמיה וקהילה בדיקן הסטודנטים בהיקף של 40 שעות לפחות.

  • הפטור יוענק מקורס כללי. סטודנטים שאינם מחויבים בקורס כללי, יקבלו פטור מקורס יסוד ביהדות או, אם אינם חייבים בקורס יסוד, פטור מקורס אחר שייקבע על-ידי המחלקה שבה הם לומדים.
  • הזיכוי יינתן רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון. ניתן לקבל זיכוי בגין שירות מילואים או בגין פעילות חברתית וקהילתית. אין כפל "מבצעים"!
  • הזיכוי יינתן בגין שירות מילואים או פעילות חברתית וקהילתית שהתקיימו החל משנת הלימודים תשע"ט והלאה, לא בגין שירות או פעילות שהתרחשה לפני תשע"ט. גם לא יינתן זיכוי עבור משרתי קבע או שירות סדיר.

את אישור המילואים/התנדבות יש להגיש לבדיקת מדור סטטוס באמצעות אתר המידע האישי (מערכת in-bar) , שם יש להכנס לבקשות ואישורים > הגשת בקשה> בקשת פטור והכרה מלימודים קודמים> מילואים.

לאחר קבלת תשובה ממדור סטטוס על הפטורים יש לפנות לצוות המדור לזרועות הביטחון לצורך ייעוץ ומימוש הפטורים במערכת הלימודים.

 

פטור בגין קורס קצינים

מי שסיים קורס קצינים בין השנים 2008-2010 כולל זכאי לפטור בגובה 2 ש"ש מקורס בלימודי יסוד ביהדות.

לצורך בדיקת זכאות יש להציג את אישור סיום בה"ד 1 למדור סטטוס באמצעות אתר המידע האישי (מערכת in-bar) , שם יש להכנס לבקשות ואישורים> הגשת בקשה> בקשת פטור והכרה מלימודים קודמים> פטור והכרה מלימודי יסוד ביהדות.

 

לאחר קבלת תשובה ממדור סטטוס על הפטורים יש לפנות לצוות המדור לזרועות הביטחון לצורך ייעוץ ומימוש הפטורים במערכת הלימודים.

 

שכר לימוד בגין פטורים

קיים הבדל בין פטור אקדמי המעניק זיכוי כספי לבין פטור אקדמי אשר לא מעניק פטור מזיכוי כספי.

אופן החיוב/זיכוי משתנה בהתאם לפטור הניתן לסטודנט.

הסבר מפורט על אופן החיוב ניתן למצוא באתר שכר לימוד.

לבירורים בנושא זה יש לפנות למדור שכר לימוד באופן ישיר.

 

פנייה למדור לזרועות הביטחון

לצורך ייעוץ והכוונה במימוש הפטורים, תלמידי התוכניות מורשה / ניצבים / משאבי אנוש יפנו לגב' קיינר אופק במייל keynar.ofek@biu.ac.il

תלמידי תוכנית מגן יפנו לגב'  נירית בן-זינו במייל nirit.ben-zino@biu.ac.il

 

למען הסר ספק - הרכזות מטפלות בתלמידי המדור לזרועות הביטחון בלבד, תלמידי שאר המחלקות צריכים לפנות ישירות למדור סטטוס.