גב' בן משה שרית

גב'
ראש מינהל המערך לתכניות ייעודיות