מרכזת מינהלית של תכנית "מגן"

בן-זינו נירית

מרכזת מינהלית של תכנית "מגן"
טלפון
דוא"ל
nirit.ben-zino@biu.ac.il
משרד
אזור 508 מבנה 1

תאריך עדכון אחרון : 16/01/2024