מרכזת מינהלית של תכניות "תנופה" ו"מגן"

מוסקל שירלי

מרכזת מינהלית של תכניות "תנופה" ו"מגן"
טלפון
דוא"ל
Shirley.Muskal@biu.ac.il
משרד
אזור 508 מבנה 1

תאריך עדכון אחרון : 16/01/2024