ראש מדור לתוכניות לזרועות הביטחון

ברוק עינת

ראש מדור לתוכניות לזרועות הביטחון
טלפון
דוא"ל
einat.bruck@biu.ac.il
משרד
אזור 508 מבנה 1

תאריך עדכון אחרון : 16/01/2024