תקנון הפסקת לימודים סמסטר ב' תשפ"ג - תכנית מגן

תאריך פתיחת סמסטר ב'  בשנת תשפ"ג: 14/03/2023

 

 

חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים:

 

הודעה על הפסקת לימודים יש לדווח בכתב למדור תוכניות לימודים באמצעות טופס פניה למדור תל"מ.

 

תאריך ההודעה

לא ערך תוכנית לימודים

ערך תוכנית לימודים

עד 14/01/2023 

החזר מלוא המקדמה

החזר מלוא המקדמה

עד 14/02/2023

יחויב מחצית המקדמה

יחויב מחצית המקדמה

 עד 23/03/2023 (סוף תקופת השינויים סמסטר אביב)

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא המקדמה

לאחר ה- 23/03/2023

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא שכר הלימוד*

 

*מגובה שכר הלימוד הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מבניהם.

 

*אין החזר כספי על סמסטר קיץ.

 

בשנים ב' ו-ג' - הפריסה והפסקת לימודים לפי תקנון האוניברסיטה .

 

רצ"ב תקנון שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג . 

בכל מקרה, תקנון זה הוא הקובע.

 

יצירת קשר עם מחלקת שכ"ל תתבצע על ידי טופס פנייה מקוון. 

 

בברכת הצלחה בלימודים,