תקנון הפסקת לימודים סמסטר ב' תשפ"ד - תכנית מגן

 

מצורף תקנון הפסקת לימודים לתוכנית מגן - תחילת לימודים סמסטר ב' תשפ"ד .

תאריך פתיחת התוכנית : 05/04/24 

לתקנון הפסקת לימודים 

*בשנים ב' ו-ג' - הפריסה והפסקת לימודים לפי תקנון האוניברסיטה .

 

הודעה על הפסקת לימודים יש לדווח בכתב למדור תוכניות לימודים באמצעות טופס פניה למדור תל"מ.

יצירת קשר עם מחלקת שכ"ל תתבצע על ידי טופס פנייה מקוון.