לוח בחינות מורשה כ' - קיץ תשע"ו

לוח בחינות לקיץ תשע"ו - מורשה כ'

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

כלכלה פוליטית

93-070-20

ד"ר אבי בר

6.11.16

18:00

4.12.16

18:00

קבלת החלטות

93-056-20

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

30.10.16

18:00

27.11.16

18:00

ספרי תורה

01-002-59

ד"ר איתן פינקלשטיין

13.11.16

18:00

11.12.16

18:00

 מועדי ישראל

02-473-59

ד"ר בועז שפיגל

9.10.16

18:00

20.11.16

18:00