לוח בחינות מורשה כ"א - קיץ תשע"ו

לוח בחינות קיץ תשע"ו - מורשה כ"א

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פוליטיקה ישראלית

93-055-20

ד"ר שמואל צאבג

6.11.16

18:00

18.12.16

18:00

מבוא לאסטרטגיה

93-060-20

ד"ר איתמר ריקובר

13.11.16

18:00

11.12.16

18:00

שיטות מחקר

93-003-20

ד"ר אמיר זילבר

20.11.16

18:00

1.1.17

 

08:30

פרקים נבחרים

93-066-20

ד"ר דב לויטן

9.10.16

18:00

27.11.16

18:00

אישות

02-017-59

ד"ר דב הרמן

30.10.16

18:00

4.12.16

18:00